Zóna Terapia bola a je vytváraná mnohými hodinami práce, a je dostupná bez obmedzení, bezplatne pre každého.
... preto ak k terapiám používate iné terapeutické telové sviečky ako ANKA, prosím zvážte vyskúšať si aj ANKA Sviečky.

Ďakujem, a prajem aby terapeutické predpisy dopomohli k lepšiemu zdraviu.

Terapia ochorení ABC

Uvedené terapie prosím používajte na podpornú doplnkovú liečbu, a nenahradzujte s nimi odbornú lekársku liečbu.


COVID-19 (symptomatická liečba)
- akútne ochorenie, rekonvalescencia, postcovidový syndróm

Prosím čítajte pozorne

Táto terapia nie je liekom na koronavírovú infekciu. Terapia je určená ako doplnková podporná terapia na domácu symptomatickú liečbu na zmiernenie príznakov, liečba ktorých na základe ordinácie lekára nevyžaduje hospitalizáciu. Prosím nikdy neodkladajte návštevu odborného lekára a terapiu nepoužívajte ako náhradu lekárskej liečby. Počas liečby prosím v každom prípade ostaňte v kontakte s Vašim lekárom a nasledujte jeho pokyny. Uvedené terapie môžu zmierniť príznaky prejavu ochorenia. Terapie využívajú aktívne body (akupunktúrne body), ktoré sa vo východnej medicíne používajú na terapiu popísaných príznakov, pôsobením na ktorých sviečkami sa môže zdravotný stav zlepšiť.

Všeobecné informácie k terapiám

Body uvedené ako párne sa na aplikáciu sviečok používajú (ak nie je uvedené inak) obojstranne spôsobom popísaným nižšie (pravý-ľavý).
Ak sa v niektorom z uvedených bodov objaví bolesť po aplikácii sviečky, oporúčal by som aplikovať hneď ešte jednu sviečku v totožnom bode (bolesť v takomto prípade spôsobí uvolnená, ale nie úplne odstránená blokáda). Stať sa to môže hlavne v prípade chronického ochorenia napr. pohybového aparátu.
Lokalizáciu bodov treba vykonať proporciami pacienta/pacientky, t. j. ak je napr. uvedené, že bod sa nachádza na šírku 2 prstov od chrbtice, tak to znamená šírku 2 prstov pacienta/pacientky.
Masáž bodov je najlepšie ak vykoná pacient/pacientka sebe, lebo takto môže správne regulovať tlak, aby nebol príliš silný, bolestivý, ale aby bolo cítiť.
V niektorých prípadoch pacient môže mať subjektívne pocity na mieste aplikácie: ako pocit „vákua“ alebo akéhosi ťahania vnútri tela, pocit akéhosi „tunela“, čo sú prirodzené pocity pri aplikácii sviečok alebo aj škvŕkanie v bruchu pri aplikácii v brušnej oblasti.

Príznaky

A1 Akútne ochorenie (mierny priebeh, nevyžadujúci hospitalizáciu) - horúčka, (suchý) kašeľ, únava.

A2 Akútne ochorenie (stredne ťažký priebeh, ktorý ešte nevyžaduje hospitalizáciu) - dýchavičnosť, mierny tlak alebo bolesť na hrudi, kašeľ.

R Rekonvalescencia po prekonaní koronavírovej infekcie (bez výraznejších nižšie popísaných príznakov postcovidového syndrómu - PC1, 2, 3, 4) - aj v prípade miernejších príznakov dýchacích ťažkostí.

PC1 Strata čuchu, upchatý nos


PC2 Silná únava – ťažoby na hrudníku, dýchavičnosť, problémy s trávením.

PC3 Apatia, malátnosť, depresie, podráždenosť – pocit prázdnoty hlavy, slabosť končatín, únava (bez ďalších výraznejších dýchacích ťažkostí alebo ťažoby na hrudníku).

PC4 Nespavosť

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • A1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12; BL13, BL23, BL20 (body sú párne)
  Body na masáž
  -

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x BL13(pravý-ľavý) a 1x BL23(pravý-ľavý) / 1x BL13(pravý-ľavý)
  2. deň 1x CV12 a 1x BL20(pravý-ľavý)
  info: vysvetlenie pravý-ľavý nájdete nižšie.
  info: sviečky aplikujte denne podľa predpisu, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky aplikujte na úvod aspoň 6-10 dní nepretržite (3-5 opakovania uvedeného 2-dňového terapeutického predpisu).
  info 1. deň: sviečky v bodoch BL13 a BL23 môžu byť aplikované hneď za sebou napr. ráno alebo predpoludním. Ďalšiu aplikáciu v bode BL13 vykonajte popoludní alebo večer.
  info 2. deň: sviečky v bodoch CV12 a BL20 môžu byť aplikované hneď za sebou.

  Masáž bodov
  -

 • A2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17, CV22; LU1, BL13 (body sú párne)
  Body na masáž
  -

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x CV17 a 1x CV22
  2. deň 1x LU1(pravý-ľavý) a 1x BL13(pravý-ľavý)
  info: vysvetlenie pravý-ľavý nájdete nižšie.
  info: sviečky aplikujte denne podľa predpisu, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky aplikujte na úvod aspoň 6-10 dní nepretržite (3-5 opakovania uvedeného 2-dňového terapeutického predpisu).
  info: sviečky v daný deň môžu byť aplikované hneď za sebou, napr. po bode CV17 môžete hneď aplikovať sviečku aj v bode CV22.

  Masáž bodov
  -

 • R

  +
  Výber vône
  Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17; BL23, BL20, BL13, BL12 (body sú párne)
  Body na masáž
  ST36, SP6, KI3

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 2x CV17
  2. deň 1x BL13(pravý-ľavý) a 1x BL20(pravý-ľavý)
  3. deň 1x BL12(pravý-ľavý) a 1x BL23(pravý-ľavý)
  info: vysvetlenie pravý-ľavý nájdete nižšie.
  info: sviečky aplikujte denne podľa predpisu, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky aplikujte na úvod aspoň 9 dní nepretržite.
  info 1. deň: sviečky v bode CV17 aplikujte s časovým odstupom, napr.: 1x ráno/predpoludnie a 1x večer/popoludnie.
  info: sviečky z 2. a 3. dňa môžu byť aplikované hneď za sebou, bez pauzy.

  Masáž bodov
  Denne ST36, SP6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • PC1

  +
  Výber vône
  najlepšie Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  EX-Yintang, GV23
  Body na masáž
  LI20 (bod je párny)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x v bode EX-Yintang a 1x v bode GV23. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou. Sviečky aplikujte na úvod aspoň 6 dní nepretržite, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  bod LI20 masírujte, stláčajte obojstranne silným tlakom (nie bolestivým), ukazovákom s podporou prosredníka alebo strednými kĺbmi ukazováka, v trvaní 1 min., denne aj 3 -krát

 • PC2

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17, CV12, GV20, CV6; BL20 (bod je párny)
  Body na masáž
  základný výber: ST36, SP6, KI3 (body sú párne)
  rozšírený výber: LI11, TE7, HT5, ST36, SP9, SP6, SP3, KI7, KI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 2x CV17
  2. deň 1x CV12 a 1x BL20(pravý-ľavý)
  3. deň 1x GV20 a 1x CV6
  info: vysvetlenie pravý-ľavý nájdete nižšie.
  info: sviečky aplikujte denne podľa predpisu, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky aplikujte na úvod aspoň 9 dní nepretržite.
  info 1. deň: sviečky v bode CV17 aplikujte s časovým odstupom, napr.: 1x ráno/predpoludnie a 1x večer/popoludnie.
  info: sviečky z 2. a 3. dňa môžu byť aplikované hneď za sebou, bez pauzy.

  Masáž bodov
  ST36, SP6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.
  alebo
  LI11, TE7, HT5, ST36, SP9, SP6, SP3, KI7, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • PC3

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV6, GV20; BL17, BL20, BL23 (bod je párny)
  Body na masáž
  HT7, PC6, LU9, ST36, SP6, KI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x GV20 a 1x BL23(pravý-ľavý)
  2. deň 1x CV4 a 1x CV6
  2. deň 1x BL20(pravý-ľavý) a 1x BL17(pravý-ľavý)
  info: vysvetlenie pravý-ľavý nájdete nižšie.
  info: sviečky aplikujte denne podľa predpisu, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Terapeutický predpis opkaujte na úvod aspoň 3-krát (9 dní) bez prestávky.
  info: sviečky v dané dni môžu byť aplikované hneď za sebou, bez pauzy.

  Masáž bodov
  HT7, PC6, LU9, ST36, SP6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • PC4

  +
  Výber vône
  najlepšie Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20; BL20, BL15 (body sú párne)
  Body na masáž
  PC7, HT7, ST36, SP6, KI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x GV20 a 1x BL20(pravý-ľavý)
  2. deň 1x BL15(pravý-ľavý) a 1x BL20(pravý-ľavý)
  info: vysvetlenie pravý-ľavý nájdete nižšie.
  info: sviečky aplikujte podľa predpisu, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky aplikujte na úvod aspoň 6-10 dní nepretržite.
  info: sviečky v dané dni môžu byť aplikované hneď za sebou, bez pauzy.

  Masáž bodov
  PC7, HT7, SP6, ST36, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

Upozornenia

V prípade, že trpíte astmou, prosím budte obzvlášť opatrní, prosím vždy vyvetrajte miestnosť medzi jednotlivými aplikáciami.
Pri aplikácii sviečok vo všetkých uvedených bodoch, okrem bodov CV12, CV17, CV4 a CV6 je potrebná asistencia druhej osoby.
Pri aplikácii v bode EX-Yintang, GV23 a GV20 odporúčam používať tenšiu papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy od usadenín nezašpinili, resp. aby sviečka nezanechal odtlačok na čele, a prosím chráňte vlasy čistou šatkou, utierkou aby sa náhodou nepripálili.
Pri aplikácii v bode EX-Yintang chránte oči a vlasy čistou šatkou, prosím uistite sa, aby sviečka v dolnej konci dobre tesnila, a počas spaľovania sviečky neunikal odtiaľ sálajúci biely dym. Dym nepredstavuje nebezpečenstvo pre zdravie, ale pri styku s okom môže nepríjemne štípať.
Body SP6, GV20, CV12 a všetky body v oblasti pásu (BL23, BL20 BL17) nepoužívajte v tehotenstve.
Bod GV20 používajte s opatrnosťou (alebo vynechajte z terapie) ak trpíte veľmi nízkym krvným tlakom.
Bod EX-Yintang nájdete nedzi bodmi "EX".
Pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy a dávajte si pozor aby ste vlasy náhodou nepripálili.
Bod CV17 sa všeobecne nepožíva pri vážnom ochorení srdca alebo po infarktu.
Pri aplikácii v bode GV20 môžete mať subjektívne pocity ako pocit „vákua“ alebo akéhosi "tunela" vnútri hlavy, čo sú prirodzené pocity pri aplikácii sviečok v v tomto bode.
Po aplikácii v bode GV20 možete pociťovať mierne točenie hlavy, čo je prirodzenou reakciou tela na aplikáciu sviečky, a v takom prípade odporúčam ľahnúť si na krátku chvíľu, resp. používať tento bod ako prvú v poradí.
Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
Ak pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (prípadná alergia na včelie produkty), prosím používajte papierový podklad pod sviečku (papierová utierka, vreckovka).

AAlergická nádcha

Príznaky

1 kýchanie, upchatý nos, vodnatý výtok z nosu, odpor k chladu, mierne bolesti hlavy, bledá pleť, absencia smädu, biely povlak na jazyku.

2kýchanie, upchatý nos, nažltlý výtok z nosu, bolesti hlavy, bolesti hlavy, nažltlý povlak na jazyku, načervenalé a svrbiace oči, škrabanie v krku.

0 koreňom ochorenia je slabosť ochrannej energie plúc a obličiek. Príznakmi sú bledá pleť a jazyk, slabosť chrbta, náchylnosť k prechladnutí. Predpis 0 používajte v štádiu bez príznakov, na jeseň či začiatkom zimy vo forme kúry, alebo počas medikamentóznej liečby.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL12 (pravý), BL13 (pravý), GV20, yintang
  Body na masáž
  LU7, LI4 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 4 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby

  Masáž bodov
  LU7 a LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL12 (pravý), BL13 (pravý), GV20, yintang
  Body na masáž
  LI11 a LI4 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 4 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby

  Masáž bodov
  Denne LI11 a LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

  Tento 2-dňový terapeutický cyklus sa opakuje 6 krát (12 dní), potom nasleduje 5-7 dňová prestávka, a znovu opakovať uvedený 2-dňový cyklus 6 krát. Podľa potreby môžete opakovať uvedený cyklus aj viackrát.

 • 0

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV12, GV4, GV14, GV20
  Body na masáž
  KI3, BL62 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x GV14 a 1x GV4
  2. deň 1x GV12 a 1x GV20

  Masáž bodov
  Denne KI3 a BL62, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

  Tento 2-dňový terapeutický cyklus sa opakuje 6 krát (12 dní), potom nasleduje 5-7 dňová prestávka, a znovu opakovať uvedený 2-dňový cyklus 6 krát. Podľa potreby môžete opakovať uvedený cyklus aj viackrát.

Upozornenia

Pri aplikácií v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
LI4, GV20 a GV4 nepoužívajte pri tehotenstve.
Bod yintang nájdete nedzi bodmi "EX".
Pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Astma

Príznaky

0 všeobecná terapia.

+1, 2 zimnica, horúčka, bolesť hlavy, dýchavičnosť. Tenký, biely povlak na jazyku .

+3 triaška, studené končatiny, plnosť v hrudníku, vykašliavanie hlienov, šedavá pleť, žiadny smäd. Biely lepkavý povlak na jazyku.

+4chrčivé dýchanie, dýchavičnosť, nepokoj, červená tvár, potenie, sucho v ústach, smäd.

-1krátke/rýchle dýchanie, potenie, slabý hlas, slabý kašeľ, ťažké vykašliavanie, nechutenstvo, bledá tvár. Jazyk opuchnutý.

-2dýchavičnosť zhoršujúci sa námahou, ťažké dýchanie, astma sa zlepšuje v ľahu, časté močenie, opuchy, studené končatiny, riedka stolica. Jazyk bledý, opuchnutý, vlhký.

-3tresom indukovaná astma, tlak v hrudníku, bolesť v podrebernej oblasti.

-4ako typ-3, ale pacient má aj teplotu. Jazyk červený so žltým povlakom.

-5 astmatický záchvat v nepravidelných intervaloch častejšie v noci, sucho v hrdle, kašeľ, rozmazané videnie, suché oči, rozpínanie v hrudníku alebo v podbruší. Častejšie u žien po pôrode alebo pri prepracovanosti. Jazyk červený bez povlaku.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV22, CV17, DINGCHUAN, BL13 (pravý) + CV4
  Body na masáž
  LU9, ST40 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 4 bodoch CV22, CV17, DINGCHUAN, BL13 (pravý).
  Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Aplikácia sviečok ANKA 2 (v prípade, že bronchiálna astma je sprevádzaná silnou vyčerpanosťou)
  1. deň CV22, CV17, DINGCHUAN, BL13 (pravý), každý bod 1x počas dňa
  2. deň CV4, 2x počas dňa
  Tento dvojdňový cyklus opakujte 6-10 krát, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby

  Masáž bodov
  LU9, ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • +1, 2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL12 (pravý), GV14, CV22, DINGCHUAN
  Body na masáž
  LU9 a LI4 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 4 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  Denne LU9, LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • +3

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV22, CV17, BL20 (pravý), BL13 (pravý)
  Body na masáž
  SP6, ST40 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 4 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby

  Masáž bodov
  Denne SP6, ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • +4

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV14, CV17, BL13 (pravý)
  Body na masáž
  LU5, ST40 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 3 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LU5, ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • -1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL13 (pravý), BL43 (pravý), DINGCHUAN
  Body na masáž
  ST36, LU9 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 3 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST36, LU9, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • -2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV17, GV4, BL13 (pravý)
  Body na masáž
  KI6, LU7 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 4 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI6, LU7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • -3

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17, LR14 (pravý), BL18 (pravý)
  Body na masáž
  LR3 (bod je párny)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 3 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • -4

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17, LR14 (pravý), BL18 (pravý)
  Body na masáž
  LU7, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 3 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LU7 a LR3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • -5

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17, CV14, CV22
  Body na masáž
  SP6, KI3, LR8 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v uvedených 3 bodoch. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte 6-10 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP6, KI3, LR8, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

Upozornenia

Pri aplikácií v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
LI4, SP6 a BL60 nepoužívajte pri tehotenstve.
Bod DINGCHUAN nájdete nedzi bodmi "EX".
Pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

BBronchitis - zápal priedušiek

Príznaky

1 Akutná bronchitída
sprevádzaná dráždivým kašlom, tlakom a bolesťou v hrudi, teplotou, únavou, celkovou slabosťou a bolesťou hlavy.

2 Chronická bronchitída
produktívny kašeľ (zvýšená tvorba hlienov), ktorý trvá najmenej 3 mesiace s obdobiami kedy sa príznaky zhoršujú (akútny stav).

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17 s CV22 alebo GV12 s BL12(pravý)
  Body na masáž
  LU9, ST40, KI7 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Vyberte kombináciu CV17 s CV22, alebo GV12 s BL12 (vpravo). Sviečky aplikujte denne 1-1x (chronická) alebo 2-2x (akútna) v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LU9, ST40, KI7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • 2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV17, CV22, GV12
  Body na masáž
  LU7, SP9, ST40, SP4, LR3, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Vyberte kombináciu CV12 s CV17, alebo kombináciu CV12 s GV12. Sviečky aplikujte denne 1x v bode CV12 a 1x v bode CV17, alebo 1x v bode CV12 a 1x v bode GV12. Ak sa tvorí veľa hlienov, namiesto bodu CV17 používajte bod CV22.
  Po zlepšení zdr. stavu sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Massage therapy
  LU7, SP9, ST40, SP4, LR3,obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

V prípade operovaného srdca CV17 nepoužívať!
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Brucho - Bolesti v oblasti brucha (tráviace ťažkosti)

Príznaky

1 bolesti v dolnej časti brucha, náhly nástup bolestí, pocit chladu v tele, zimnica, hnačka. Biely povlak na jazyku.

2 pocit plnosti v bruchu, zápcha, odgrgávanie vzduchu, plynatosť. Hrubý, lepkavý povlak na jazyku.

3 tupá bolesť, ktorý sa zlepšuje teplom, únava. Bledý jazyk.

4 pocit plnosti a nevoľnosti v nadbruší, neustála bolesť s možnými kŕčami, bolesť sa zhoršuje tlakom alebo po jedle, grganie, možné vracanie nestráveného jedla, možná zápcha, nechuť do jedla. Hrubý lepkavý povlak na jazyku.

5 bolesti v dolnej časti brucha, riedka stolica s náhlym nástupom alebo aj so silným zápachom, prípadne s hlienmi a/alebo krvou, pocit pálenia konečníka. Žltý lepkavý povlak na jazyku.

6 bolesť brucha sa objavuje po silných emočných výkyvoch, náladovosť, podráždenosť, grganie, plynatosť, škvrčanie v bruchu (borborygmus), nadúvanie v dolnej časti brucha, striedanie zápchy a hnačky. Jazyk normálny alebo mierne začervenaný.

7 stolica tmavej farby s možnou krvou, tmavá-sivá farba pleti, hrče alebo masy v dolnej časti brucha. Jzayk červený.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV10 (alebo CV8), CV6, ST25 (bod je párny)
  Body na masáž
  ST36, ST37, SP6, SP4 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x sviečku aplikujte v bodoch CV12, CV10 (alebo CV8), CV6 (spolu 3 sviečky).
  Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň.

  alebo

  1. deň 1x v bode CV12 a 1-1x v bode ST25 (pravý aj ľavý)
  2. deň 1x v bode CV10 a 1x v bode CV6
  Tento dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň

  Masáž bodov
  ST36, ST37, SP6, SP4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 2

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV10, CV6, ST25 (bod je párny)
  Body na masáž
  ST36, ST44 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x sviečku aplikujte v bodoch CV12, CV10, CV6 (spolu 3 sviečky).
  Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozložené počas dňa. Sviečky aplikujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň.

  alebo

  1. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV10
  2. deň 1-1x v bode ST25 (pravý aj ľavý) a 1x v bode CV6
  Tento dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň

  Masáž bodov
  ST36, ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 3

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV6, BL20 (bod je párny)
  Body na masáž
  ST36, SP6, LR13 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x sviečku aplikujte v bodoch CV12, CV6, BL20 - pravý aj ľavý bod (spolu 4 sviečky). Príklad: Ráno aplikujete 1x v CV12 a 1x CV6, večer 1x v BL20 pravý a 1x v BL20 ľavý
  Sviečky aplikujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň.

  alebo

  1. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV6
  2. deň 1x v bode BL20 (pravý) a 1x v bode BL20 (ľavý)
  Tento dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň

  Masáž bodov
  ST36, SP6, obojstranná 1 minútová bodová masáž denne 2x. Bod LR13 masírujte tiež obojstranne (pravý aj ľavý bod) ale dlaňou.

 • 4

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV13, CV10, ST25 (bod je párny)
  Body na masáž
  LR13, PC6, ST36, ST44, SP6 (body sú párne)

  Terapia

  1. deň 1x v bode CV13 a 1x v bode ST25 (pravý) a 1x v bode ST25 (ľavý)
  2. deň 1x v bode CV10 a 1x v bode ST25 (pravý) a 1x v bode ST25 (ľavý)
  Tento dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň

  Masáž bodov
  PC6, ST36, ST44, SP6, obojstranná 1 minútová bodová masáž denne 2x. Bod LR13 masírujte tiež obojstranne (pravý aj ľavý bod) ale dlaňou.

 • 5

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, ST25 (bod je párny), BL25 (bod je párny)
  Body na masáž
  LI11, TE6, ST37, SP9, SP6, (body sú párne)

  Terapia

  1. deň 1x v bode CV6 a 1x v bode ST25 (pravý) a 1x v bode ST25 (ľavý)
  2. deň 1x v bode CV6 a 1x v bode BL25 (pravý) a 1x v bode BL25 (ľavý)
  Tento dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň.

  Masáž bodov
  LI11, TE6, ST37, SP9, SP6, obojstranná 1 minútová bodová masáž denne 2x.

 • 6

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel alebo Eukalyptus alebo Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, BL18 (bod je párny)
  Body na masáž
  TE6, PC6, GB34, SP6, LR3, (body sú párne)

  Terapia

  Denne 1x v bode CV6 a 1x v bode BL18 (pravý) a 1x v bode BL18 (ľavý)
  Terapiu opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň.

  Masáž bodov
  TE6, PC6, GB34, SP6, LR3, obojstranná 1 minútová bodová masáž denne 2x.

 • 7

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV8, BL17 (bod je párny)
  Body na masáž
  TE6, SP10, SP6, GB34, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  Denne 1x v bode CV8 a 1x v bode BL17 (pravý) a 1x v bode BL17 (ľavý)
  Terapiu opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň.

  Masáž bodov
  TE6, SP10, SP6, GB34, LR3, obojstranná 1 minútová bodová masáž denne 2x.

Upozornenia

Bod SP6 nepoužívajte v tehotenstve.
Body CV13, CV12, CV10, CV8, CV6, ST25 nepoužívajte v tehotenstve.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale len dlaňou jemne "hladkajte".

Brucho - Bolesti v oblasti hypochondriu (v oblasti brucha pod rebrami)

Uvedené terapeutické predpisy používajte v prípade, že pociťujete bolesť, tlak, napínanie v oblasti pod rebrami (oblasť na ľavej a pravej strane brucha, kde sa nachádzajú rebrá).
Uvedené predpisy nie sú určené na terapiu zranenia rebier po úraze.
Pri silných až neznesiteľných bolestiach je možná, že ide o vážnu problematiku ako žlčová kolika alebo žlčníkové kamene (pravé hypochondrium), pankreatitídu - zápal podžalúdkovej žlazy, zápal pečene, ochorenie sleziny (ľavé hypochondrium). V každom prípade prosím obráťte sa na odborného lekára.

Príznaky

1 pocit podráždenosti, migrujúca sa bolesť, pocit plnosti alebo rozpínania na hrudi alebo v epigastriu (nadbrušie - pod hrudnou kosťou), odgrgávanie vzduchu, možné vracanie, povzdychy. Jazyk normálny alebo mierne červený.

2 bolesti pod rebrami, závraty, návaly tepla, bledá tvár, psychická-emočná vyčerpanosť. Bledý jazyk.

3 ostrá, bodavá bolesť, ktorá sa zhoršuje v noci, tmavá stolica, možná horúčka. Jazyk červený alebo s červenými škvrnami, bodkami.

4 bolesti v hypochondriu, nevoľnosť, pocit plnosti a ťažkého tela, pocity tepla v tele - návaly tepla, potenie, nočné potenie, pocit smädu, potenie dlaní, možná horúčka, pocit sucha v hrdle, lepkavý pocit v ústach, žlté očné bielka, možný zápal pečene či žlčníka alebo žltačka. Žltý, lepkavý povlak na jazyku.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  LR14 (bod je párny)
  Body na masáž
  TE6, GB34, GB40, LR3, LR2 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Aplikujte denne 1 - 2 sviečky v bode LR14 vpravo a 1 - 2 sviečky v bode LR14 vľavo. V prípade jednostranných bolestí aplikujte denne 1 až 4 sviečky podľa vlastných pocitov na boľavej strane v bode LR14.
  Sviečky aplikujte podľa potreby, po zmiernení príznakov aplikujte menej sviečok alebo predĺžte intervaly aplikácie.

  Masáž bodov
  TE6, GB34, GB40, LR3, LR2, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • 2

  +
  Výber vône
  najlepšie Ylang - ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV9, BL17 (bod je párny)
  Body na masáž
  LR14, ST36, SP6, LR3, GB43 (body sú párne)

  Terapia

  1. deň 1x BL17 ľavý a 1x BL17 pravý
  2. deň 1-2x za daný deň v bode GV9
  Tento dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň

  Masáž bodov
  LR14, ST36, SP6, LR3, GB43, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x. Bod LR14 masírujte tiež obojstranne (pravý aj ľavý bod) ale dlaňou.

 • 3

  +
  Výber vône
  najlepšie Ylang - ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV9, BL17 (bod je párny)
  Body na masáž
  TE6, LR14, LR13, GB34, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  1. deň 1x BL17 ľavý a 1x BL17 pravý
  2. deň 1-2x za daný deň v bode GV9
  Tento dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň

  alebo

  Denne 1x GV9, 1x BL17 ľavý a 1x BL17 pravý (spolu teda 3 sviečky). Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  TE6, LR14, LR13, GB34, LR3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x. Bod LR14 masírujte tiež obojstranne (pravý aj ľavý bod) ale dlaňou.

 • 4

  +
  Výber vône
  najlepšie Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, BL19 (bod je párny)
  Body na masáž
  LI11, GB24, SP9, GB34 (body sú párne)

  Terapia

  1. deň 1x BL19 ľavý a 1x BL19 pravý
  2. deň 1-2x za daný deň v bode CV12
  Tento dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby, po zmiernení príznakov každý druhý deň

  alebo

  Denne 1x CV12, 1x BL19 ľavý a 1x BL19 pravý (spolu teda 3 sviečky). Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LI11, GB24, SP9, GB34, obojstranná 1 minútová bodová masáž denne 2x.

Upozornenia

Bod SP6 nepoužívajte v tehotenstve.
Body CV12 nepoužívajte v tehotenstve.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale len dlaňou jemne "hladkajte".

ČČrevá - Hnačka

Uvedená terapia diabetu (cukrovka) môže povzbudzovať tvorbu inzulínu a bude účinnejšia ak ide o diabetes typu 2 (nezávislá na inzulíne), ktorá vzniká skôr u ľudí v strednom či staršom veku a u obéznejších ľudí.

Príznaky

0 všeobecná terapia hnačky. Používajte v prípade akútnej hnačky, alebo ak Váš problém nie je možné charakterizovať doleuvedenými popismi príznakov.

1 bolesti brucha, ktorá sa zlepšuje teplom, napr. horúcim kúpeľom, vodnatá stolica, možné nestrávené zbytky jedla v stolici, žiadny smäd. Jazyk bledý s bielym povlakom.

2bolesti brucha s neustálym nutkaním na stolicu, pocit pálenia v konečníku, stolica so silným zápachom, odpor k teplu, pocit smädu a túžba po studených nápojoch, možná horúčka. Jazyk žltkastý s lepkavým povlakom.

3vodnatá stolica, nafúknuté brucho, pocit tlaku na hrudi, žiadny smäd, málo moču, bledá pleť, nechutenstvo, pociť ťažkého tela. Jazyk s lepkavým bielym povlakom.

-Atenká, vodnatá stolica, možné nestrávené zbytky jedla v stolici, nafúknuté brucho, nechutenstvo, únava. Jazyk bledý opuchnutý.

-B veľmi vodnatá stolica, ranná hnačka, pocit chladu v bruchu alebo aj v dolných končatinách, bolesti brucha a dolnej časti chrbta. Jazyk bledý, opuchnutý s bielym povlakom.

C náhla hnačka, bolesti brucha, nestrávené zbytky jedla v stolici, silný nával emócií ako napr. hnev, zúrivosť, frustrácia, úzkosť. Jazyk normálny, mierne do fialova.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, ST25 (bod je párny)
  Body na masáž
  ST36, SP6 (body sú párne. Tehotné ženy bod SP6 nahradia bodom SP9!)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  SV prípade akútnej hnačky sviečky aplikujte počas prvých 3 dní v uvedených 2 bodoch denne 3x (t.j. spolu 6 sviečok za deň) s časovým odstupom 2-3 hodiny. Po zlepšení denne 1-2x alebo každý druhý deň, ďalej podľa potreby. V prípade chronickej hnačky sviečky aplikujte denne 1-2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST36, SP6 (SP9), obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 1

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, CV12
  Body na masáž
  ST36, ST25 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST36, ST25, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x. ST25 masírujeme väčším krúživým pohybom.

 • 2

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, ST25 (bod je párny)
  Body na masáž
  SP9, LI4 (body sú párne. LI4 tehotné ženy nepoužívajú, nahradia bodom ST36!).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Bod ST25 je párny, aplikujte sviečky striedavo, t.j. raz na jednej raz na druhej strane.

  Masáž bodov
  SP9, LI4 (resp. ST36), obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 3

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, CV9.
  Body na masáž
  SP9, SP6 (body sú párne. SP6 tehotné ženy nahradia bodom ST36).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP9, SP6 (resp. ST36), obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • -A

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL20 (pravý), BL25 (pravý), (ak nemáte partnera môžete uvedené body nahradiť bodmi CV12 a ST25).
  Body na masáž
  SP3, ST36 (body sú párne).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP3, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • -B

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4 s ST25 alebo GV4 s BL25 (pravý)
  Body na masáž
  KI3, ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Bod ST25 je párny, aplikujte sviečky striedavo, t.j. raz na jednej raz na druhej strane. BL25 iba pravá strana.

  Masáž bodov
  KI3, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • C

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL20 (pravý) s BL25 (pravý), (ak nemáte partnera môžete uvedené body nahradiť bodmi CV12 s ST25).
  Body na masáž
  SP6, ST36, LI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP6, ST36, LI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

Upozornenia

Body CV6, CV4, GV4, SP6, LI4, ST25 sa nepoužívajte v tehotenstve.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Črevá - Zápcha

Zápchou sa zvyčajne považuje stav keď medzi vyprázdňovaniami prebehne 3 až 5 dní a defekácia je sprevádzaná nasledujúcimi príznakmi: nepravidelná tuhá stolica, problematické a často bolestivé vyprázdňovanie, bolesti, možno aj krvácanie z konečníka, niekedy kŕče, nepríjemné nadúvanie a plynatosť.

Ďalšie príznaky

0 všeobecná terapia. Používajte v prípade, že uvedené príznaky nie sú prítomné alebo nie sú jednoznačne určiteľné.

1 tuhá, suchá stolica, pocit tepla v tele alebo smädu, nepríjemný zápach z úst, popudlivosť, možný výskyt vredov v ústach possible. Jazyk červený so žltým povlakom.

2 rozpínanie v oblasti brucha, bolesti a /alebo citlivosť rebier, grganie, emočné výkyvy. Jazyk normálny alebo mierne fialový.

3 náhly nástup zápchy (zo dňa na deň), horúčka, suchý kašeľ, bolesť hrdla, suchá pokožka. Konček jazyka červený a/alebo so žltým povlakom.

4 zlé stravovacie návyky (príliš veľa, príliš málo, príliš rýchlo, atď.), bolesť a rozpínanie v oblasti brucha, sucho v ústach, suché pery, dušnosť na hrudi, nadúvanie, nevoľnosť, nutkanie na vracanie. Jazyk s hrubým, lepkavým povlakom.

5 bolesti v oblasti brucha, ktorá sa zlepšuje teplom, bledá tvár, telo studené na dotyk. Jazyk bledý.

6 závraty, búšenie srdca, nespavosť, pocit sucha v ústach, celková sabosť. Jazyk suchý.

7 kúsky stolice sú dlhé a tenké, bledá pokožka, únava. Jazyk bledý.

8 suchá stolica, pocit sucha v ústach a hrdle, nočné potenie. Jazyk červený bez povlaku, možné trhliny na neho.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST25 (bod je párny), BL25 (bod je párny)
  Body na masáž
  TE6, SP15, ST44, KI6, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode ST25(pravý) a 1x v bode ST25(ľavý)
  2. deň 1x v bode BL25(pravý) a 1x v bode BL25(ľavý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky v bodoch ST25(pravý) a ST25(ľavý), resp. BL25(pravý) a BL25(ľavý) môžu byť aplikované jeden za druhým bez prestávky.

  Masáž bodov
  TE6, SP15, ST44, KI6, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • 1

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST25 (bod je párny), BL25 (bod je párny)
  Body na masáž
  LI11, TE6, SP15, ST44, KI6 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode ST25(pravý) a 1x v bode ST25(ľavý)
  2. deň 1x v bode BL25(pravý) a 1x v bode BL25(ľavý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky v bodoch ST25(pravý) a ST25(ľavý), resp. BL25(pravý) a BL25(ľavý) môžu byť aplikované jeden za druhým bez prestávky.

  Masáž bodov
  LI11, TE6, SP15, ST44, KI6, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • 2

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, ST25 (bod je párny), BL25 (bod je párny)
  Body na masáž
  SP15, GB34, ST44, LR1 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV6, a 1x v bode ST25(pravý) a 1x v bode ST25(ľavý) - spolu 3 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode BL25(pravý) a 1x v bode BL25(ľavý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky v bodoch ST25(pravý) a ST25(ľavý), resp. BL25(pravý) a BL25(ľavý) môžu byť aplikované jeden za druhým bez prestávky.

  Masáž bodov
  SP15, GB34, ST44, LR1, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • 3

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL12(stred), ST25 (bod je párny), BL25 (bod je párny)
  Body na masáž
  LU7, LI4, SP15, ST44

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode BL12(stred), a 1x v bode ST25(pravý) a 1x v bode ST25(ľavý) - spolu 3 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode BL25(pravý) a 1x v bode BL25(ľavý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky v bodoch ST25(pravý) a ST25(ľavý), resp. BL25(pravý) a BL25(ľavý) môžu byť aplikované jeden za druhým bez prestávky. BL12(stred) je bod, ktorý leží vo výške bodu BL12, ale na chrbtici.

  Masáž bodov
  LU7, LI4, SP15, ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • 4

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, ST25 (bod je párny), BL25 (bod je párny)
  Body na masáž
  SP15, LR13, ST36, ST44, (body sú párne).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV12, a 1x v bode ST25(pravý) a 1x v bode ST25(ľavý) - spolu 3 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode BL25(pravý) a 1x v bode BL25(ľavý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky v bodoch ST25(pravý) a ST25(ľavý), resp. BL25(pravý) a BL25(ľavý) môžu byť aplikované jeden za druhým bez prestávky.

  Masáž bodov
  SP15, LR13, ST36, ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • 5

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, ST25 (bod je párny), BL25 (bod je párny)
  Body na masáž
  SP15, SP6, ST44 (body sú párne).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV4, a 1x v bode ST25(pravý) a 1x v bode ST25(ľavý) - spolu 3 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode BL25(pravý) a 1x v bode BL25(ľavý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky v bodoch ST25(pravý) a ST25(ľavý), resp. BL25(pravý) a BL25(ľavý) môžu byť aplikované jeden za druhým bez prestávky.

  Masáž bodov
  SP15, SP6, ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • 6

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST25 (bod je párny), BL20 (bod je párny)
  Body na masáž
  SP15, ST44, (body sú párne).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode ST25(pravý) a 1x v bode ST25(ľavý)
  2. deň 1x v bode BL20(pravý) a 1x v bode BL20(ľavý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky v bodoch ST25(pravý) a ST25(ľavý), resp. BL20(pravý) a BL20(ľavý) môžu byť aplikované jeden za druhým bez prestávky.

  Masáž bodov
  SP15, ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • 7

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, BL25 (bod je párny), BL21 (bod je párny)
  Body na masáž
  SP15, SP6, ST36, (body sú párne. SP6 tehotné ženy nahradia bodom ST36).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV6, a 1x v bode BL25(pravý) a 1x v bode BL25(ľavý) - spolu 3 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode BL21(pravý) a 1x v bode BL21(ľavý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky v bodoch BL25(pravý) a BL25(ľavý), resp. BL21(pravý) a BL21(ľavý) môžu byť aplikované jeden za druhým bez prestávky.

  Masáž bodov
  SP15, SP6, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • 8

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV4, BL25 (bod je párny), CV6
  Body na masáž
  SP15, SP6, ST36, (body sú párne).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV4, a 1x v bode BL25(pravý) a 1x v bode BL25(ľavý) - spolu 3 sviečky za daný deň
  2. deň 1-2x v bode CV6

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Sviečky v bodoch BL25(pravý) a BL25(ľavý) môžu byť aplikované jeden za druhým bez prestávky.

  Masáž bodov
  SP15, SP6, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

Upozornenia

Body CV6, CV4, GV4, ST25, BL25, BL21, SP6, LI4 nepoužívajte v tehotenstve!
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale len dlaňou jemne "hladkajte".
Body LR13 a SP15 masírujte tiež obojstranne, ale nie bodovou masážou končekmi prstov, ale premasírujte ich dlaňou.

Črevá - Syndróm dráždivého čreva

Príznaky

1 Zlé trávenie, nepríjemné pocity v bruchu, nadúvanie, plynatosť, kŕče, striedanie zápchy a hnačky, možná nevoľnosť, únava a malátnosť.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  najlepšie Rumanček alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV4, ST25
  Body na masáž
  LI11, LI4, SP9, ST36, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x bod CV12 a 1x bod CV4
  2. deň ST25, 1x pravý a 1x ľavý bod

  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte 3-6-krát, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LI11, LI4, SP9, ST36, LR3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Body CV12, ST25, LI4 a CV4 sa nepoužívajú počas tehotenstva!
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

DDiabetes (Cukrovka)

Uvedená terapia diabetu (cukrovka) môže povzbudzovať tvorbu inzulínu a bude účinnejšia ak ide o diabetes typu 2 (nezávislá na inzulíne), ktorá vzniká skôr u ľudí v strednom či staršom veku a u obéznejších ľudí.

Príznaky

1A sucho v krku a ústach, neustály smäd, časté močenie. Jazyk červený so suchým žltkastým povlakom.

1Bnadmerná chuť do jedla, bolesť v nadbruší, zápcha. Jazyk so žltkastým suchým.

1Cbolesti chrbta alebo aj kolien, slabosť v dolných končatinách, závraty, rozmazané videnie, časté a výdatné močenie, sucho v ústach. Jazyk červený bez povlaku.

2A pocit únavy, slabosť, nechutenstvo, riedka stolica. Jazyk bledý s vlhkým povrchom.

2B depresie, ľahká popudlivosť (návaly hnevu), grganie, nepravidelná menštruácia alebo PMS (predmenštruačný syndróm). Jazyk normálny alebo bledý alebo fialový.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1A

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL20, BL13 (body sú párne, používajte ich striedavo)
  Body na masáž
  SP6, ST36, LU5 (body sú párne. Tehotné ženy bod SP6 nahradia bodom SP9!)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP6 (SP9), ST36, LU5, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 1B

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL20, BL21 (body sú párne, používajte ich striedavo)
  Body na masáž
  ST36, SP6, ST44 (body sú párne. Tehotné ženy bod SP6 nahradia bodom SP9!)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST36, SP6 (SP9), ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 1C

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV4, BL20 (bod BL20 je párny, používajte ho striedavo, raz pravý raz ľavý).
  Body na masáž
  KI6, KI3, SP6 (body sú párne. Tehotné ženy bod SP6 nahradia bodom SP9!)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI6, KI3, SP6 (SP9), obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 2A

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL20 s BL21 (body sú párne, používajte ich striedavo, raz pravý raz ľavý) alebo CV12, s ST25 (bod ST25 je párny, používajte ho striedavo, raz pravý raz ľavý).
  Body na masáž
  SP3, SP6, ST36 (body sú párne. SP6 tehotné ženy nahradia bodom SP9!)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP3, ST36, SP6 (SP9), obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 2B

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL20 s BL18 (body sú párne, používajte ich striedavo, raz pravý raz ľavý) alebo kombinácia CV12 s LR14 (bod LR14 je párny, ale používajte iba pravý).
  Body na masáž
  LR3, LI4, PC6 (body sú párne. LI4 tehotné ženy nahradia bodom ST36!)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR3, PC6, LI4 (ST36), obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

Upozornenia

Pri aplikácií v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
Body GV4, SP6, LI4, ST25 nepoužívajte v tehotenstve.
Pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

H, ChHlava - bolesti

Bolesť hlavy sa vo východnej medicíne charakterizuje tým, čo bolesť zmierňuje alebo zhoršuje, a podľa umiestnenia bolesti. Ak je bolesť tupá je pravdepodobné, že pochádza z nedostatku energie (nízky tlak atď.), zatiaľ čo ostrá bolesť poukazuje na prebytok energie. Ak sa bolesť zlepšuje s odpočinkom (pri lahu) je pravdepodobné, že je z nedostatku, kým v prípade, že sa zlepšuje pohybom, fyzickou aktivitou a zhoršuje v lahu je pravdepodobné, že pochádza z nadbytku. Tu nájdete predpisy na všeobecnú liečbu, terapiu podľa umiestnenia bolesi.

Príznaky

1 Bolesti v oblasti obočia, čelné bolesti

2Bolesti v týlnej oblasti.

3Bolesti v spánkovej oblasti.

4 Bolesti na temene hlavy.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Prírodné
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20, a YINTANG alebo GV23 (ktorý je z dvojice bodov bližší k bolesti)
  Body na masáž
  LI4, ST8 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte za sebou v bodoch GV20, a YINTANG alebo GV23 (ktorý je z dvojice bodov bližší k bolesti). Podľa potreby po 2-3 hodinách aplikáciu znovu opakujte.

  Masáž bodov
  LI4, ST8, obojstranná 1 minútová masáž pred aplikovaním sviečok.

 • 2

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Prírodné
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB20 (bod je párny).
  Body na masáž
  SI3, BL60 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte za sebou v bode GB20 obojstranne. Podľa potreby po 2-3 hodinách znovu opakujte.

  Masáž bodov
  SI3, BL60, obojstranná 1 minútová masáž pred aplikovaním sviečok.

 • 3

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Prírodné
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  TAIYANG alebo GB8 (vyberte, ktorý je bližší k bolesti - body sú párne).
  Body na masáž
  TE5, GB41 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte za sebou v bode GB8 obojstranne alebo v bode TAIYANG obojstranne (ktorý je bližší k bolesti). Podľa potreby po 2-3 hodinách znovu opakujte.

  Masáž bodov
  TE5, GB41, obojstranná 1 minútová masáž pred aplikovaním sviečok.

 • 4

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Prírodné
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20
  Body na masáž
  LR3, BL67 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečku aplikujte v bode GV20. Podľa potreby po 2-3 hodinách znovu opakujte.

  Masáž bodov
  LR3, BL67, obojstranná 1 minútová masáž pred aplikovaním sviečok (BL67 stláčajte nechtom).

Upozornenia

Pri aplikácií v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
LI4, GV20, BL67 a BL60 nepoužívajte v tehotenstve.
Bod yintang nájdete nedzi bodmi "EX".
Pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Hrdlo - zápal hltanu, faryngitída

Uvedené sú 2 typy terapie: terapia v akútnom obdobii (A) a terapia chronickej faryngitídy (Ch)

Príznaky

A akútne štádium.

Chmimo akútneho štádia.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • A

  +
  Výber vône
  Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV22 s LI18 (bod je párny)
  Body na masáž
  KI3, KI6, LU7, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2x v bode CV22 a 1-1x v bode LI18 (1x pravá strana, 1x ľavá strana. Po 3 dní už stačí používať len bod CV22 denne 1x alebo 2x podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, KI6, LU7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • Ch

  +
  Výber vône
  Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV22 s CV4
  Body na masáž
  KI3, KI6, LU7, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte každý druhý deň 1x v bode CV22 a 1x v bode CV4 po dobu 14 dní.

  Masáž bodov
  KI3, KI6, LU7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Terapia u detí vyžaduje zvýšenú pozornosť.
Pri aplikáciach v bode LI18 dávajte pozor aby ste nepripálili dlhé vlasy.
V prípade, že je aplikácia sviečok v krčnej jamke (CV22) nepríjemná, môžete tento bod nahradiť bodom CV21.
Pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Hrdlo - Angína a Tonzilitída (akútny a chronický zápal mandlí)

Uvedené sú 2 typy terapie:
A. Terapia na zmiernenie ochorenia v akútnom štádiu (angína - akútny zápal mandlí).
Ch. Terapia na posilnenie obranných síl organizmu, pri opakujúcich angín (tonzilitída - chronický zápal mandlí).

Príznaky

A akútne štádium.

Chmimo akútneho štádia.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • A

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV22, SI17 (bod je párny)
  Body na masáž
  ST44, LI4, LU11, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2x v bode CV22 a 1-1x v bode SI17 (1x pravá strana a 1x ľavá strana). Po 3 dní sviečky aplikujte už len v bode CV22 denne 2x, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST44, LI4, LU11, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • Ch

  +
  Výber vône
  Eukalyptus, pre bod CV4 najlepšie Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV22 a CV4
  Body na masáž
  KI3, KI6, LU7, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1x v bode CV22 a 1x v bode CV4, v priebehu 10-14 dní. Terapia prečistí hrdlo a plúca, posilní celý organizmus. Uvedený predpis je možné opakovať aj viackrát.

  Masáž bodov
  KI3, KI6, LU7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Terapia u detí vyžaduje zvýšenú pozornosť.
Body LI4, CV4 nepoužívajte v tehotenstve.
V prípade, že je aplikácia sviečok v krčnej jamke (CV22) nepríjemná, môžete tento bod nahradiť bodom CV21.
Aplikácia na hlave, okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Oči a vlasy chráňte čistou šatkou.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Chrbtica - Krk, bolesti v oblasti krku

Príznaky

0 všeobecná terapia bolesti krčnej chrbtice.

1terapia bolesti krku, ktorá postihuje ramená a vyžaruje do horných končatín.

2 terapia bolesti krku, ktorej ďalšími príznakmi sú napnuté záhlavné svaly, napnuté svaly pozdĺž chrbtice.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV16 a GV14
  Body na masáž
  BL60, SI3, KI3, TE5, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2x v uvedených 2 bodoch GV16 a GV14 (spolu 4 sviečky/deň). Po zlepšení zdr. stavu 1x v uvedených 2 bodoch alebo každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  BL60, SI3, KI3, TE5, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV16 s SI15(bod je párny), alebo GB20(bod je párny) s SI15(bod je párny)
  Body na masáž
  BL60, SI3, KI3, TE5 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Ak ste si vybrali kombináciu GV16 s SI15: sviečky aplikujte denne 2x v bode GV16 a 1-1x v bode SI15 (t.j. 1x pravá strana, 1x ľavá strana). Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Ak ste si vybrali kombináciu GB20 s SI15: sviečky aplikujte denne 1-1x v bode GB20 a 1-1x v bode SI15 (1-1x znamená: 1x pravá strana a 1x ľavá strana). Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  BL60, SI3, KI3, TE5, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV16 s BL40 (bod je párny), alebo GB20 (bod je párny) s BL40 (bod je párny)
  Body na masáž
  BL60, SI3, KI3, TE5 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Ak ste si vybrali kombináciu GV16 s BL40: sviečky aplikujte denne 2x v bode GV16 a 1-1x v bode BL40 (t.j. 1x pravá strana, 1x ľavá strana). Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Ak ste si vybrali kombináciu GB20 s SBL40: sviečky aplikujte denne 1-1x v bode GB20 a 1-1x v bode SI15 (1-1x znamená: 1x pravá strana a 1x ľavá strana). Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  BL60, SI3, KI3, TE5, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

Upozornenia

BL60 nepoužívajte v tehotenstve.
Pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Chrbtica - Dolná časť chrbta, bolesti

Príznaky

0 všeobecná terapia pri bolestiach dolnej časti chrbta.

1 po úraze

2príznaky: bolesť sa zhoršuje v dáždivom počasí, ťažká bolesť v bedrovej oblasti, ktorá sa nezlepšuje pri odpočinku v ľahu. Obmedzenie pohybu, bolesť vyžaruje do nôh, pocit chladu v bedrovej oblasti. Jazyk s bielym lepkavým povlakom.

3Apríznaky: chlad v končatinách, bledosť tváre, únava, malátnosť, zníženie sexuálnej potreby, závraty, hučanie v uchu, možné rozmazané videnie.

3Bpríznaky: teplo v dlaniach a chodidlách, podráždenosť, nespavosť, sucho v ústach a v hrdle, závraty, hučanie v uchu.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV3 s GV4 alebo GV3 s BL40(bod je párny)
  Body na masáž
  KI3, BL60, GB34 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Kombinácia GV3 s GV4: sviečky aplikujte denne 2x v bode GV4, a 2x v bode GV3. Po 3 dní sviečky aplikujte 1x v uvedených 2 bodoch alebo každý druhý deň, po zlepšení zdr. stavu predĺžte intervaly aplikácie. Ďalej podľa potreby.

  Kombinácia GV3 s BL40: táto kombinácia je vhodná ak bolesť vyžaruje do nôh. Sviečky aplikujte denne 2x v bode GV3, a 1-1x v bode BL40 (1x pravá strana, 1x ľavá strana). Po zlepšení zdr. stavu predĺžte intervaly aplikácie, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, BL60, GB34, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  Kombinácia BL17 s BL32 (bod je párny), alebo lokálna terapia
  Body na masáž
  BL40, BL37, SI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky môžete aplikovať na mieste bolesti alebo používať kombináciu bodov BL17 s BL32. Pri lokálnej terapii sviečky aplikujte na mieste, kde pociťujete bolesť.

  Kombinácia BL17 s BL32: sviečky aplikujte denne 1-1x v bode BL17 a denne 1-1x v bode BL32 (1x pravá strana, 1x ľavá strana). Po zlepšení sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Výhodou terapie s bodmi BL17 a BL32 je, že podporuje prúdenie energie pozdĺž celej chrbtice.

  Masáž bodov
  BL40, BL37, SI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 2

  +
  Výber vône
  Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV3 s BL32 (bod je párny) alebo GV3 s BL40 (bod je párny)
  Body na masáž
  BL60, GB34, KI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Kombináciu GV3 s BL40 používajte pri vyžarovaní bolesti do nôh.

  Sviečky aplikujte denne 2x v bode GV3 a denne 1-1x v bode BL32 (resp. BL40), 1x pravá strana, 1x ľavá strana. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  BL60, GB34, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 3A

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV4 s BL23 (bod je párny)
  Body na masáž
  KI3, SP6, BL60 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1x v bode GV4, a 1-1x v bode BL23 (1x pravá strana, 1x ľavá strana). Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, SP6, BL60, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 3B

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL23 s BL52 (body sú párne)
  Body na masáž
  KI3, LR3, BL60 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-1x v bode BL23 a denne 1-1x v bode BL52 (1x pravá strana, 1x ľavá strana). Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, LR3, BL60, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

Upozornenia

BL60, GV4, BL23, BL52, BL32, GV3 nepoužívajte v tehotenstve.
Pri chronických bolestiach chrbta pacient pri prvých aplikáciach môže pociťovať jemnú pichavú či ťahavú bolesť na mieste aplikácie alebo pozdlž chrbtice a nôh. Je to pozitívna reakcia tela na obnovenie toku energie.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

KKašeľ - akútny a chronický

Terapia na zmiernenie kašle (A - akútne ochorenie, Ch - chronický kašeľ).

Príznaky

A1 zimnica alebo horúčka, odpor k chladu, bolesti hlavy, upchatý nos, dusivý kašeľ. Tenký biely povlak na jazyku.

A2 horúčka, bolesť hrdla, smäd, kašeľ. Tenký žltý povlak na jazyku.

A3hlboký kašeľ, veľa hlienov, pocit ťažkého tela. Hrubý povlak na jazyku.

A4 suchý kašeľ, sucho v ústach, v nose a hrdlu. Jazyk červený "suchý".

Ch1nočné potenie, horúce dlane, neproduktívny (suchý) kašeľ. Ćervený jazyk bez povlaku.

Ch2chudnutie, zlé trávenie, plnosť v nadbrušku, únava, celková slabosť, bledá tvár, kašeľ a nadmerné potenie. Jazyk vlhký, hlieny.

Ch3Kašeľ, bolesti v oblasti rebier, podráždenosť. Jazyk červený alebo žltý povlak.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • A1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL12, BL13 (body sú párne)
  Body na masáž
  LU7, LU9 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 2-2x aplikujte sviečky v bodoch BL12 (pravý strana) a BL13 (pravý strana).

  Sviečky aplikujte počas 3 - 6 dní, po prvých pozitívnych 1-1x denne, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LU7 a LU9, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • A2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL12, BL13 (body sú párne)
  Body na masáž
  LU10, TE5 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 2-2x aplikujte sviečky v bodoch BL12 (pravý strana) a BL13 (pravý strana).

  Sviečky aplikujte počas 3 - 6 dní, po prvých pozitívnych výsledkoch 1-1x denne, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LU10 a TE5, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • A3

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12
  Body na masáž
  LU7, SP5 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 2x aplikujte sviečky v bode CV12.

  Sviečky aplikujte počas 3 - 6 dní, po prvých pozitívnych výsledkoch 1x denne, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LU7 a SP5, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • A4

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL12 (pravý), BL13 (pravý)
  Body na masáž
  LU9, KI7 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 2-2x aplikujte sviečky v bodoch BL12 (pravý) a BL13 (pravý).

  Sviečky aplikujte počas 3 - 6 dní, po prvých pozitívnych výsledkoch 1-1x denne, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  BL40, BL37, SI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • Ch1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL13 (pravý), GV4
  Body na masáž
  LU5, KI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte v bodoch BL13 (pravý) a GV4. Prvé 3 dni sviečky aplikujte 1-1x denne, po 3 dní zvýšte dennú dávku na 2-2x denne počas 3 dní, ďalej znovu 1-1x denne, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LU5 a KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • Ch2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL13 (pravý), BL20 (pravý)
  Body na masáž
  ST36, ST40 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte v bodoch BL13 (pravý) a BL20 (pravý). Prvé 3 dni sviečky aplikujte 1-1x denne, po 3 dní zvýšte dennú dávku na 2-2x denne počas 3 dní, ďalej znovu 1-1x denne, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST36 a ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • Ch3

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL13 (pravý), LR14 (pravý).
  Body na masáž
  LR2 a LU5 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte v bodoch BL13 (pravý) a LR14 (pravý). Prvé 3 dni sviečky aplikujte 1-1x denne, po 3 dní zvýšte dennú dávku na 2-2x denne počas 3 dní, ďalej znovu 1-1x denne, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR2 a LU5, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

CV12, GV4, GV20 nepoužívajte v tehotenstve.
Pri aplikáciíách v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou utierkou.
Bod yintang nájdete nedzi bodmi EX.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Kĺby - bolavé kĺby všeobecne

Príznaky

1 boľavé kĺby, bolesť sa putuje v kĺbe alebo medzi kĺbmi.

2 boľavé kĺby, bolesti sa zhoršujú v chladnom počasí a zlepšuje sa teplom.

3 boľavé kĺby, opuch kĺbov, stŕpnutie kože, svalov, bolesti sa zhoršujú, vo vlhkom počasí.

4 boľavé kĺby, bolesti sa zhoršujú teplom, možná horúčka, neustály smäd.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV14
  Body na masáž
  TE6, GB39 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte podľa potreby denne 2x v uvedenom bode, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  TE6, GB39, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 2

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6
  Body na masáž
  LI11 a ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte podľa potreby denne 2x v uvedenom bode, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LI11 a ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 3

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12
  Body na masáž
  SP6, GB39, ST40 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte podľa potreby denne 2x v uvedenom bode, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP6, GB39, ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 4

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV14
  Body na masáž
  ST43, LI4 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte podľa potreby denne 2x v uvedenom bode, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST43, LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

Upozornenia

LI4, SP6, GV20 nepoužívajte v tehotenstve.
pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Kĺby - rameno, lakeť, zápästie, krk, prsty, koleno, členky

Príznaky

1 Rameno: bolesti, úraz, opuch, zápal.

2Lakeť: bolesti, úraz, opuch, zápal.

3Zápästie: bolesti, úraz, opuch, zápal.

4Prsty (na ruke): bolesti, úraz, opuch, zápal.

5Krk: bolesti, úraz, opuch, zápal.

6Bedrá: bolesti, úraz, opuch, zápal.

7Koleno: bolesti, úraz, opuch, zápal.

8Členok: bolesti, úraz, opuch, zápal.

9Prsty (na nohe): bolesti, úraz, opuch, zápal.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  LI15, TE14, SI10 (body sú párne)
  Body na masáž
  LI4, TE5, SI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Z uvedených bodov vyberte 2 a aplikujte denne 1-1 sviečku v každom bode na boľavej strane, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LI4, TE5, SI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  LI11, SI8, TE10(body sú párne)
  Body na masáž
  LI4, SI3, TE5 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Z uvedených bodov vyberte 2 a aplikujte denne 1-1 sviečku v každom bode na boľavej strane, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LI4, TE5, SI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 3

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  TE5, LI5, SI4 (body sú párne)
  Body na masáž
  TE5, LI5, SI4 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Z uvedených bodov vyberte 2 a aplikujte denne 1-1 sviečku v každom bode na boľavej strane, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LI5, TE5, SI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 4

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  SI3, LI3, Baxie 0 (body sú párne)
  Body na masáž
  SI3, LI3, Baxie 0 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Z uvedených bodov vyberte 2 a aplikujte denne 1-1 sviečku v každom bode na boľavej strane, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SI3, LI3, Baxie 0, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 5

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV14, GB20, GV16, TE15 (body GB20 a TE15 sú párne)
  Body na masáž
  GB39, BL60, SI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Z uvedených bodov vyberte 2 a aplikujte denne 1-1 sviečku v každom bode na boľavej strane, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  GB39, BL60, SI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 6

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB29, GB30 (body sú párne)
  Body na masáž
  GB34, GB39 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Aplikujte denne 1-1 sviečku v každom bode na boľavej strane, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  GB34, GB39, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 7

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL40, "Oči kolena", GB34, ST34, SP9 (body sú párne)
  Body na masáž
  KI3, BL61, ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Z uvedených bodov vyberte 2 a aplikujte denne 1-1 sviečku v každom bode na boľavej strane, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Môže byť užitočná aj aplikácia sviečok v bode GV3 spolu s lokálnymi bodmi, hlavne ak ide o bolesti neuralgického charakteru

  Masáž bodov
  KI3, BL61, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 8

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST41, KI3, BL60, GB40 (body sú párne)
  Body na masáž
  ST41, KI3, BL60, GB40 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Z uvedených bodov vyberte 2 a aplikujte denne 1-1 sviečku v každom bode na boľavej strane, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST41, KI3, BL60, GB40 , obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

 • 9

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  SP4, Bafeng 0 alebo miestny bod pri koreňi boľavého prsta (body sú párne)
  Body na masáž
  jemná masáž koreňov pŕst

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Z uvedených bodov vyberte 2 a aplikujte denne 1-1 sviečku v každom bode na boľavej strane, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  obojstranná 1 minútová masáž denne 2x

Upozornenia

Pri aplikácií v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
LI4, SP6, GV20 a BL60 nepoužívajte v tehotenstve.
Pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Krvný tlak - vysoký (Hypertenzia)

Príznaky

0 všeobecná terapia. Používajte v prípade, že uvedené príznaky nie sú prítomné alebo nie sú jednoznačne určiteľné.

+1 možné závraty, rozpínajúca sa bolesť hlavy, podráždenosť, horká chuť v ústach, začervenané oči, nespavosť, zápcha. Jazyk červený s tenkým žltým povlakom.

+2 možné závraty, pocit ťažkej hlavy, strata chuti do jedla, nevoľnosť, htlak na hrudi, "ťažké končatiny", obezita. Jazyk opuchnutý s "mastným" bielym povlakom.

o1 možné závraty, bolesti hlavy, hučanie v ušiach, bolesti chrbta alebo kolien, teplo (alebo aj potenie) v dlaniach, chodidlách a na hrudi, búšenie srdca, nespavosť, suchá stolica. Jazyk červený s tenkým bielym povlakom.

o2a možné závraty, rozmazané videnie, pocit ťažkej hlavy, slabosť v dolných končatinách, dýchavičnosť, teplo (alebo aj potenie) v dlaniach, chodidlách a na hrudi, bolesti chrbta alebo kolien, búšenie srdca, hučanie v ušiach. Jazyk červený.

o2b Ak sú prítomné aj príznaky uvedené vyššie pri type o2a, ale prevládajú nasledovné: averzia k chladu, nadmerné nočné močenie, žníženie potencie. Jazyk červený.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20 a GV16
  Body na masáž
  KI3, LR3, ST36, SP6, LI4 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV20
  2. deň 1x v bode GV16

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 6 - 10-krát. Po zlepšení sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, LR3, ST36, SP6, LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • +1

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20 a GV16
  Body na masáž
  LR3, SP6, GB34, LI4 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV20
  2. deň 1x v bode GV16

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 6 - 10-krát. Po zlepšení sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR3, SP6, GB34, LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • +2

  +
  Výber vône
  Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12 a GV16
  Body na masáž
  ST40, SP9, PC6, ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV16
  2. deň 1x v bode CV12

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 6 - 10-krát. Po zlepšení sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST40, SP9, PC6, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • o1

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20 a GV4
  Body na masáž
  KI3, LR3, SP6, HT7, ST36

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV20
  2. deň 1x v bode GV4

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 6 - 10-krát. Po zlepšení sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, LR3, SP6, HT7, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • o2a

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20 a CV4
  Body na masáž
  KI3, SP6, HT7, ST36, LR3 (body sú párne. SP6 tehotné ženy nahradia bodom ST36).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV20
  2. deň 1x v bode CV4

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 6 - 10-krát. Po zlepšení sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, SP6, HT7, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • o2b

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20 a GV4
  Body na masáž
  ST36, KI3, KI7, LI4 (body sú párne. SP6 tehotné ženy nahradia bodom ST36).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV20
  2. deň 1x v bode GV4

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 6 - 10-krát. Po zlepšení sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST36, KI3, KI7, LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Pri aplikácii v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad aby ste nezašpinili vlasy od usadenín z dolného konca sviečky. Aplikácia sviečky v tomto bode vyžaduje asistenciu druhej osoby a zvýšenú pozornosť, aby ste nepripálili dlhé vlasy.
Body GV20, SP6, LI4, CV12, CV4 a GV4 nepoužívajte v tehotenstve!
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.
Pri prvej aplikácii sviečky v bode GV20 možete pociťovať mierne točenie hlavy, ktorá je prirodzená reakcia tela na obnovené prúdenie telu vlastnej energie. Počas aplikácie v bode GV20 dýchajte hlboko, ale nie silene. Ak by reakcie tela boli príliš prudké (ťažšie závraty), bod GV20 zapojte do terapie neskoršie alebo ho nahradte bodom GV16.

LLaryngitída - zápal hrtana

Zápalové ochorenie horných dýchacích ciest, kde v dôsledku infekcie dochádza k opuchu sliznice hrtana. Nádych je sťažený, sprevádzaný zvukom. Zachrípnutie, štekavý kašeľ, tvár je bledá, zhoršuje sa aj výdych.

Príznaky

A akútna laryngitída.

mAv období bez príznakov. Najvhodnejším obdobím na túto terapiu je začiatok jesene (september, október) a jari (február, marec).

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • A

  +
  Výber vône
  Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV22 (alebo CV21), LI17 (bod je párny)
  Body na masáž
  KI6, KI3, LU7 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  V akútnom období sviečky aplikujte denne 2x v bode CV22 a 1-1x v bode LI17 (pravá a ľavá strana). Po zlepšení zdr. stavu denne 1-2x bod CV22 (alebo CV21), ďalej podľa potreby. CV21 používajme vtedy ak pre pacienta, dieťaťu je pocit sviečky v krčnej jamke (CV22) nepríjemný. Bod CV22 (aj CV21) je použiteľný aj samostatne. Vtedy pri akútnej laryngitíde aplikujeme denne 3 - 4 sviečky vo vybranom bode.

  Masáž bodov
  KI6, KI3, LU7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • mA

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV14 a GV4
  Body na masáž
  KI3, LR3, ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Terapia je zameraná na posilnenie organizmu. Sviečky aplikujte formou kúry 1-1x každý druhý deň v uvedených 2 bodoch 10-14 -krát

  Masáž bodov
  KI6, KI3, LU7, obojstranná 1 minútová masáž 2x v dňoch aplikácie sviečok.

Upozornenia

GV4 nepoužívajte v tehotenstve.
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

MMeniérova choroba (tinitus, závraty, nedoslýchavosť)

Príznaky

1 závraty, nevoľnosť, nedoslýchavosť, bolesti hlavy, rozmazané videnie..

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB20 (párny bod), SI19 (párny bod), Yintang
  Body na masáž
  LR3, ST36, PC6 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň GB20 (obojstranne), Yintang.
  2. deň SI19 (obojstranne), Yintang

  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte 6-10 krát, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Pri ušných problémoch možete pridať aj bod TE17.

  Masáž bodov
  LR3, ST36, PC6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Bod Yintang nájdete nedzi bodmi EX.
Pri aplikáciach v bode Yintang môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
Sviečky neaplikujte priamo vo zvukovode.
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Menopauza

Terapia na zmiernenie príznakov

Príznaky

0,1 Aj ako všeobecná terapia. Pocity tepla najmä v tvári a v popoludnajších hodinách, potenie, závraty, rozmazané videnie, podráždenosť, silné menštruačné krvácanie, potenie dlaní, chodidiel alebo aj hrudníka. Jazyk červený.

2 Búšenie srdca, pocit úzkosti, nespavosť alebo množstvo snov, potenie dlaní, chodidiel alebo aj hrudníka. Jazyk červený.

3návaly tepla ale prevládajú tráviace ťažkosti, pocit tlaku (nadúvanie) v nadbruší a/alebo v epigastriu, grganie, nevoľnosť, nechuť do jedla. Biely lepkavý povlak na jazyku.

4 návaly tepla, ruky a nohy studené na dotyk, nočné potenie, časté močenie, sucho v hrdle, závraty, bolesti chrbta, znížené libido. Jazyk bledý lebo červený.

5 ženy, ktoré prežívajú dlhé obdobie perimenopauzy. Návaly tepla, nepravidelná menštruácia, bolesti a tmavé zrazeniny krvy. Jazyk purpurovej farby.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0,1

  +
  Výber vône
  Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, GV20
  Body na masáž
  LR3, KI3, SP6 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  V priebehu 3 dní sviečky aplikujte v uvedených 2 bodoch denne 2-2x, ďalej denne 1-1x, po prvých pozitívnych výsledkoch každý druhý deň alebo podľa vlastnej potreby. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozdelené v priebehu dňa.

  Masáž bodov
  LR3, KI3, SP6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • 2

  +
  Výber vône
  Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, GV24
  Body na masáž
  SP6, KI3, PC7 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  V priebehu 3 dní sviečky aplikujte v uvedených 2 bodoch denne 2-2x, ďalej denne 1-1x, po prvých pozitívnych výsledkoch každý druhý deň alebo podľa vlastnej potreby. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozdelené v priebehu dňa.

  Masáž bodov
  SP6, KI3, PC7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • 3

  +
  Výber vône
  Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV12
  Body na masáž
  SP6, TE6, ST40 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  V priebehu 3 dní sviečky aplikujte v uvedených 2 bodoch denne 2-2x, ďalej denne 1-1x, po prvých pozitívnych výsledkoch každý druhý deň alebo podľa vlastnej potreby. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozdelené v priebehu dňa.

  Masáž bodov
  SP6, TE6, ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • 4

  +
  Výber vône
  Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, GV4
  Body na masáž
  SP6, HT6, KI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  V priebehu 3 dní sviečky aplikujte v uvedených 2 bodoch denne 2-2x, ďalej denne 1-1x, po prvých pozitívnych výsledkoch každý druhý deň alebo podľa vlastnej potreby. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozdelené v priebehu dňa.

  Masáž bodov
  SP6, HT6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • 5

  +
  Výber vône
  Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV6
  Body na masáž
  SP4, SP10, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  V priebehu 3 dní sviečky aplikujte v uvedených 2 bodoch denne 2-2x, ďalej denne 1-1x, po prvých pozitívnych výsledkoch každý druhý deň alebo podľa vlastnej potreby. Sviečky môžu byť aplikované hneď za sebou alebo rozdelené v priebehu dňa.

  Masáž bodov
  SP4, SP10, LR3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Pri aplikáciíách v bodoch GV20, GV24, Yintang, používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou utierkou.
Bod yintang nájdete nedzi bodmi EX.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Menštruačné problémy - PMS (PredMenštruačný Syndróm)

Terapia na zmiernenie príznakov

Príznaky

1 bolesti hlavy, depresie, podráždenosť, citlivosť prsníkov. Jazyk normálny.

2 opuchnutie prsníkov, opuch prstov niekedy členkov, malátnosť, únava. Jazyk opuchnutý.

3závraty, nespavosť, búšenie srdca. Jazyk bledý.

4 silná emočná nerovnováha, depresia, agresivita, červená tvár. Jazyk červený s mastným povlakom.

5 depresie, smútok, plač, citlivosť prsníkov, únava, bledá pleť, závraty. Može byť aj nespavosť. Jazyk bledý.

6 opuchnutie prsníkov (napätie), podráždenosť, bolesti chrbta či kolien, závraty, rozmazané videnie, suchosť v očiach alebo v hrdle, potenie dlaní, chodidiel alebo aj hrudníka. Jazyk červený.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, GV20
  Body na masáž
  SP6, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2-2x v uvedených bodoch, v období pred menštruáciou pri uvedených príznakoch.

  Masáž bodov
  SP6, LR3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 2

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV4, BL20 (pravý)
  Body na masáž
  SP6, KI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2-2x v uvedených bodoch, v období pred menštruáciou pri uvedených príznakoch.

  Masáž bodov
  SP6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 3

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, Yintang
  Body na masáž
  SP6, HT7 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2-2x v uvedených bodoch, v období pred menštruáciou pri uvedených príznakoch.

  Masáž bodov
  SP6, HT7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 4

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, Yintang
  Body na masáž
  PC7, SP6, KI6 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2-2x v uvedených bodoch, v období pred menštruáciou pri uvedených príznakoch.

  Masáž bodov
  PC7, SP6, KI6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 5

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV6
  Body na masáž
  SP6, KI6, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2-2x v uvedených bodoch, v období pred menštruáciou pri uvedených príznakoch.

  Masáž bodov
  SP6, KI6, LR3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 6

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, GV20
  Body na masáž
  LR3, SP6, KI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 2-2x v uvedených bodoch, v období pred menštruáciou pri uvedených príznakoch.

  Masáž bodov
  LR3, SP6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

Upozornenia

Pri aplikáciíách v bodoch GV20, Yintang, používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou utierkou.
Bod yintang nájdete nedzi bodmi EX.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Menštruačné problémy / Bolestivá menštruácia

Príznaky

1 bolestivá menštruácia

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  Použiteľné sú nasledovné kombinácie:
  1. CV3 s CV4
  2. CV4 s ST29 (bod párny)
  3. GV4 s BL32 (bod párny), hlavne pri bolestiach krížov
  Body na masáž
  SP6, LR3, GB34, PC6 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Aplikáciou sviečok je najlepšie začať 3-5 dní pred predpokladaným začiatkom menštruačného krvácania, v ktorej je možné pokračovať aj počas menštruácie.

  Pri kombinácii CV3 s CV4 sviečky aplikujte denne 1-1x

  Pri kombinácii CV4 s ST29, alebo GV4 s BL32.
  1. deň CV4(resp. GV4), 2x
  2. deň ST29 (resp. BL32), 1x obojstranne

  Masáž bodov
  SP6, LR3, GB34, PC6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Menštruačné problémy / Amenorea (nemenštruovanie)

Výpad menštruácie prosím vždy konzultujte so svojim lekárom, aby sa vylúčili organické poruchy. Terapia sviečkami ANKA bude účinná ak pôvodcom nemenštruovania, výpadku menštruačného krvácania sú poruchy hormonálneho charakteru, oslabená maternica, poruchy funkcie vaječníkov, fyzická či duševná únava, rozkolísané emócie.

Príznaky

0 všeobecne použiteľný terapeutický predpis, alebo keď Váš prípad nie je možný jednoznačne charakterizovať nasledujúcimi skupinami príznakov.

+1 chýbajúca menštruácia po dobu viac ako 3 mesiace, zväčšenie brucha, bolesť a rozpínanie v bruchu, ktorý sa zhoršuje tlakom, možný pocit tlaku na hrudi. Jazyk purpurovej farby, alebo purpurové flaky.

+2možná nadváha, pocit ťažkého tela, namáhavé dýchanie, nevoľnosť, možný poševný výtok. Jazyk opuchnutý s "mastným" žltým povlakom.

-1 postupný rozvoj sekundárnej amenorey, keď menštruácia z mesiaca na mesiac stále viac mešká s postupným oslabením až vymiznutím krvácania, únava, nechutenstvo, riedka stolica, suchá pokožka, závraty, možné bolesti chrbta a kolien, teplo v dlaniach, nočné potenie. Jazyk bledý.

-2 búšenie srdca (palpitácia), celková slabosť, narušený spánok s množstvom snov, úzkosť, zhoršená pamäť, riedka stolica, nechuť do jedla, bledá pleť. Jazyk bledý, možná červená špička.

-3 únava, malátnosť, možné rozmazané videnie, nespavosť, závraty, bolesti (slabosť) chrbta alebo aj kolien, odpor k chladu, slabosť dolných končatín, možné edémy, depresie, závraty, nedostatok sily vôle. Jazyk bledý.

-4 bolesti chrbta alebo aj kolien, únava, malátnosť, výdatné močenie, chladné končatiny, slabosť dolných končatín, odpor k chladu, problémy s trávením, nechutenstvo, možné edémy. Jazyk vlhký, opuchnutý.

-5 rozkolísané emócie, búšenie srdca (palpitácie), silný pocit úzkosti, nepokoj, narušený spánok s množstvom snov, nočné potenie, sucho v ústach, teplo v dlaniach, možné závraty a hučanie v uchu, zápcha. Jazyk červený bez alebo s povlakom.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4 s CV3 alebo kombinácia CV4 s ST29 (bod je párny)
  Body na masáž
  LR3, SP6, KI3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky začneme aplikovať 1. dňom po menštruačnom období (po predpokladanom menštruačnom období). Aplikujeme ich každý druhý deň, 1x v bode CV4 a 1x v bode CV3 až do začiatku menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia). Počas menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia) sviečky sa môžu, ale nemusia sa aplikovať. Nakoľko bod ST29 je párny bod a vy ste si na terapiu vybrali kombináciu CV4 s ST29, bod ST29 ošetrite na obidvoch stranách tela, t.j. aj pravý aj ľavý bod.

  Masáž bodov
  LR3, SP6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • +1

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3 s ST29 (bod je párny)
  Body na masáž
  SP6, LR3, SP10, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky začneme aplikovať 1. dňom po menštruačnom období (po predpokladanom menštruačnom období). Aplikujeme ich každý druhý deň, 1x v bode CV4 a 1x bod ST29 vpravo a 1x bod ST29 vľavo až do začiatku menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia). Počas menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia) sviečky sa môžu, ale nemusia sa aplikovať.

  Masáž bodov
  SP6, LR3, SP10, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • +2

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6 s ST28 (bod je párny)
  Body na masáž
  SP6, SP9, GB41 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky začneme aplikovať 1. dňom po menštruačnom období (po predpokladanom menštruačnom období). Aplikujeme ich každý druhý deň, 1x v bode CV4 a 1x bod ST28 vpravo a 1x bod ST28 vľavo až do začiatku menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia). Počas menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia) sviečky sa môžu, ale nemusia sa aplikovať.

  Masáž bodov
  SP6, SP9, GB41, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • -1

  +
  Výber vône
  Ylang-ylanga
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4 s CV6
  Body na masáž
  KI3, SP6, LR8 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky začneme aplikovať 1. dňom po menštruačnom období (po predpokladanom menštruačnom období). Aplikujeme ich každý druhý deň, 1x v bode CV4 a 1x v bode CV6 až do začiatku menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia). Počas menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia) sviečky sa môžu, ale nemusia sa aplikovať.

  Masáž bodov
  KI3, SP6, LR8, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • -2

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4 s CV14
  Body na masáž
  SP6, HT7, ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky začneme aplikovať 1. dňom po menštruačnom období (po predpokladanom menštruačnom období). Aplikujeme ich každý druhý deň, 1x v bode CV4 a 1x v bode CV14 až do začiatku menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia). Počas menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia) sviečky sa môžu, ale nemusia sa aplikovať.

  Masáž bodov
  SP6, HT7, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • -3

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4 s CV6
  Body na masáž
  LR8, SP6, KI6 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky začneme aplikovať 1. dňom po menštruačnom období (po predpokladanom menštruačnom období). Aplikujeme ich každý druhý deň, 1x v bode CV4 a 1x v bode CV6 až do začiatku menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia). Počas menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia) sviečky sa môžu, ale nemusia sa aplikovať.

  Masáž bodov
  LR8, SP6, KI6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • -4

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang (pre bod CV12 lepšie Fenikel alebo Rumanček)
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4 s CV12
  Body na masáž
  KI3, SP6, ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky začneme aplikovať 1. dňom po menštruačnom období (po predpokladanom menštruačnom období). Aplikujeme ich každý druhý deň, 1x v bode CV4 a 1x v bode CV12 až do začiatku menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia). Počas menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia) sviečky sa môžu, ale nemusia sa aplikovať.

  Masáž bodov
  KI3, SP6, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • -5

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4 s CV14
  Body na masáž
  PC7, KI3, SP6 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky začneme aplikovať 1. dňom po menštruačnom období (po predpokladanom menštruačnom období). Aplikujeme ich každý druhý deň, 1x v bode CV4 a 1x v bode CV14 až do začiatku menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia). Počas menštruačného obdobia (predpokladaného menštruačného obdobia) sviečky sa môžu, ale nemusia sa aplikovať.

  Masáž bodov
  PC7, KI3, SP6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Aplikácia sviečok nie je obmedzená na používanie iba obdenne. Ak cítite potrebu je možné ich aplikovať aj denne.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Močové cesty, močový mechúr

Príznaky

0 všeobecne použiteľný terapeutický predpis, alebo keď Váš prípad nie je možný jednoznačne charakterizovať jedným z nasledujúcich skupín príznakov.

1 prerušované a/alebo stagnujúce močenie, tlak a bolesti v podbruší.

2 močenie sprevádzané pálením, prítomnosť krvi v moči, ženy môžu mať tieto príznaky spolu s infekciou močových ciest.

3 ťažké močenie sprevádzané bolesťou a/alebo pocitom pálenia, zakalená moč, spojené s infekciou močových ciest.

4 ťažké močenie, tmavo-žlto sfarbená moč s výskytom drobných kamienok a/alebo piesku, silné bolesti v podbruší a/alebo v dolnej časti chrbta.

5 prerušované močenie, pocit neúplného vymočenia, nutkanie na močenie pri námahe alebo pri únave, vyčerpanosti, môže sa vyskytnúť u mužov so zväčšenou prostatou a žien s poklesom (prolaps) mechúra.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0

  +
  Výber vône
  najlepšie Eukalyptus alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, BL28, BL22 (body BL sú párne)
  Body na masáž
  KI3, SP9, SP6, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode BL28(pravý-ľavý)
  2. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode BL22(pravý-ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-4 -krát (6-8 dní, spolu 12-16 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po 3-4 úvodných opakovaniach (6-8 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných 3-4 opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  SP9, SP6, KI3 obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

 • 1

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, ST30(bod je párny)
  Body na masáž
  PC6, BL63, LR5, LR3, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x v bode CV3 a 1x v bode ST30(pravý-ľavý)
  Uvedený terapeutický cyklus opakujte podľa potreby, po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že ani po 7 dní terapie nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  PC6, BL63, LR5, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

 • 2

  +
  Výber vône
  najlepšie Rumanček alebo Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, BL28, BL17, BL22 (body BL sú párne)
  Body na masáž
  HT8, SI2, SP10, SP9, SP6, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode BL28(pravý-ľavý)
  2. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode BL17(pravý-ľavý)
  3. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode BL22(pravý-ľavý)
  Uvedený 3-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-krát (9 dní, spolu 18 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po 3 úvodných opakovaniach (9 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných 3 opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  , obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

 • 3

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, CV4, BL28, BL22 (body BL sú párne)
  Body na masáž
  KI6, KI3, SP9, SP6, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode BL28(pravý-ľavý)
  2. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode BL22(pravý-ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-4 -krát (6-8 dní, spolu 12-16 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po 3-4 úvodných opakovaniach (6-8 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných 3-4 opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  KI6, KI3, SP9, SP6, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

 • 4

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, BL28, BL20, BL39 (body BL sú párne)
  Body na masáž
  SP9, SP6, KI2, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode BL28(pravý-ľavý)
  2. deň 1x v bode BL20(pravý-ľavý) a 1x v bode BL39(pravý-ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-4 -krát (6-8 dní, spolu 12-16 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po 3-4 úvodných opakovaniach (6-8 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných 3-4 opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  SP9, SP6, KI2, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

 • 5

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV6, BL20, BL23 (body BL sú párne)
  Body na masáž
  SP9, SP6, KI3, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode CV6
  2. deň 1x v bode BL20(pravý-ľavý) a 1x v bode BL23(pravý-ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-4 -krát (6-8 dní, spolu 12-16 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po 3-4 úvodných opakovaniach (6-8 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných 3-4 opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  SP9, SP6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

Informácia

Výraz "pravý-ľavý" (párne body)
Sviečky v nich aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina, preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad a sviečku prekladať spolu s podkladom.

Upozornenia

Ak niektrorý z bodov určený na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
Aplikácia sviečok vo všetkých bodoch BL vyžaduje asistenciu druhej osoby.
Uvedené terapeutické predpisy sa všeobecne nepoužívajú v tehotenstve.
V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku alebo gázu ako podklad.

Myóm na maternici (cysty na vaječníkoch)

Nasledovná terapia je mienená ako podporná terapia pri liečbe myóme na maternici alebo cýst na vaječníkoch. Terapia môže podporovať zmenšenie myómov resp. vstrebávanie cýst.
Terapia trvá 21 - 24 dní a je najlepšie s ňou začať po ukončení menštruačného krvácania, ale nie je to pravidlo. Po skončení terapie (21 - 24 dní) už je možné posúdiť, či sviečky budú účinnou terapeutickou pomôckou. V prípade, že po uplynutí tejto doby nezaznamenáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky, a v terapii preto neodporúčam pokračovať.

Príznaky

1 Podporná terapia pri liečbe myóme na maternici alebo cýst na vaječníkoch.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  najlepšie Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, CV6, Zigongxue
  (pozn: bod Zigongxue nájdete medzi bodmi EX, leží v tej istej výške ako CV3)
  Body na masáž
  SP10, SP9, LR8, ST40, KI7, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode CV6
  2. deň 1x v bode Zigongxue(pravý) a 1x v bode Zigongxue(ľavý)
  3. deň - prestávka -
  Uvedený 3-dňový terapeutický predpis opakujte cca. 7-8-krát (21 - 24 dní). Sviečky sa počas doby menštruačného krvácania neaplikujú, ani body sa nemasírujú. V prípade, že po ukončení terapie (7-8 krát ste opakovali uvedený predpis) nezaznamenáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky, a v terapii preto neodporúčam pokračovať.

  Masáž bodov
  SP10, SP9, LR8, ST40, KI7, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

Upozornenia

Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.

NNeplodnosť - ženská

Uvedená terapia by mohla byť účinná v prípade funkčnej neplodnosti hormonálneho pôvodu, t.j. ak nie je prítomná organická porucha.

Príznaky

1 všeobecná terapia v prípade, že príznaky m+1, m+2, m-1, m-2, m-3 nie sú prítomné alebo nie sú jednoznačne určiteľné.

2 terapia pozostáva z liečby terapeutickými sviečkami ANKA, ku ktorej body na masáž vyberieme podľa príznakov m+1, m+2, m-1, m-2, m-3.

m+1 bledá tvár, meškanie menštruácie (tmavý riedky výtok), pocit bolesti alebo chladu v podbruší, ktoré sa zlepšujú teplom, odpor k chladu, studené končatiny, môže byť slabosť kolien alebo chrbta, moč jasná výdatná. Jazyk bledý.

m+2 možná nadváha, nepravidelná menštruácia (mešká), zrazeniny v menštruačnej krvi, rozpínanie v hrudi, podráždenosť, búšenie srdca, nevoľnosť, belavý lepkavý výtok. Jazyk s bielym "mastným" povlakom s fialovými škvrnami.

m-1nepravidelná menštruácia (mešká) s ružovým výtokom, slabosť chrbta alebo aj kolien, únava, nevoľnosť. Jazyk s tenkým bielym povlakom.

m-2 nepravidelná menštruácia, bolesti chrbta, zápcha, nočné potenie, potenie dlaní, chodidiel alebo aj hrudníka, nespavosť, sucho v hrdle, závraty, nevoľnosť. Jazyk červený bez povlaku.

m-3 meškajúca menštruácia s ružovým výtokom, vychudnutosť, nažltlá farba pleti, únava, nevoľnosť, môže byť prítomná búšenie srdca alebo nespavosť. Jazyk bledý môže byť aj opuchnutý.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, CV4, KI13, Zigongxue
  Body na masáž
  LR3, SP6, ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň CV4 (1x za daný deň) + KI13 (obojstranne, 1-1x za daný deň)
  2. deň CV3 (1x za daný deň) + Zigongxue (obojstranne, 1-1x za daný deň)
  3. deň prestávka

  Uvedený terapeutický cyklus opakujte 4-5 -krát. Terapiou začíname 1. dňom menštruačného obdobia (sviečky zmierňujú bolesť) a dokončíme ju na začiatku ovulácie (cca. 13. - 16. deň cyklu). Ak z nejakého dôvodu nie je možné terapiu zahájiť v menštruačnom období, terapiu začnite po skončení menštruačného obdobia.

  Masáž bodov
  SP6, ST36, LR3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • 2

  +
  Výber vône
  Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, CV4, KI13, Zigongxue.
  Body na masáž
  podľa príznakov (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň CV4 (1x za daný deň) + KI13 (obojstranne, 1-1x za daný deň)
  2. deň CV3 (1x za daný deň) + Zigongxue (obojstranne, 1-1x za daný deň)
  3. deň prestávka

  Uvedený terapeutický cyklus opakujte 4-5 -krát. Terapiou začíname 1. dňom menštruačného obdobia (sviečky zmierňujú bolesť, uvoľňujú kŕče) a dokončíme ju na začiatku ovulácie (cca. 13. - 16. deň cyklu). Ak z nejakého dôvodu nie je možné terapiu zahájiť v menštruačnom období, terapiu začnite po skončení menštruačného obdobia.

  Masáž bodov
  m+1 KI3, KI7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.
  m+2 SP6, KI6, ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.
  m-1 KI3, KI6, LU7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.
  m-2 KI3, KI6, SP6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.
  m-3 SP6, ST36, SP10, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.
  V prípade prítomnosti búšenia srdca, nespavosti pridajte body HT7, PC6.

Upozornenia

Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Nespavosť / Poruchy spánku

Terapia porúch spánku sviečkami ANKA je rozdelená na 2 časti: Dennú (D) a večernú (V).
Večerná terapia (V) je použiteľná aj samostatne na upokojenie mysle, podporu dobrého spánku.

Denná terapia (D) s výberom bodov podľa príznakov D+1, D+2, D-1, D-2, D-3, je zameraná na odstránenie koreňov porúch spánku.

Príznaky

V terapia na upokojenie mysle, nervovej sústavy, k navodeniu pokojného spánku. Môže byť použitá aj samostatne. Terapiu vykonávajte vo večerných hodinách pred zaspávaním (sviečky neaplikujte sebe!).

D+1 chronická nespavosť, podráždenosť, návaly hnevu, možné bolesti v podrebernej oblasti alebo aj horká chuť v ústach. Jazyk červený so žltým povlakom.

D+2 nespavosť spojené s pocitom plnosti v hrudi, poruchy trávenia nechuť do jedla, závraty, nevoľnosť, možná horká chuť v ústach. Jazyk s "mastným" povlakom (žltý alebo biely).

D-1 ťažké zaspávanie s množstvom snov, nechutenstvo, zhoršená pamäť, únava alebo aj búšenie srdca. Jazyk bledý s tenkým bielym povlakom.

D-2 ťažkosti so zaspávaním alebo aj časté prebudenie zo spánku pocit tepla v rukách, nôh, hrudníku, búšenie srdca, nočné potenie, závraty alebo aj zhoršená pamät. Možné bolesti dolnej časti chrbta alebo aj kolena. Jazyk červený s/ alebo bez povlaku.

D-3 nespavosť spojené so všeobecnou plachosťou, nesmelosť (ľahko sa vystraší), nerozhodnosť. Jazyk bez špecifických znakov.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • V

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  Yintang alebo GV20 alebo GV16
  Body na masáž
  PC6, HT7, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Pred spaním sa 1 sviečka aplikuje v bode podľa výberu (Yintang alebo GV20 alebo GV16). Uvedenú terapiu opakujte podľa potreby. Sviečku aplikuje druhá osoba, nakoľko je veľmi pravdepodobné, že pacient zaspí!

  Masáž bodov
  PC6, HT7, LR3, obojstranná 1 minútová masáž pred spaním.

 • D+1

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL18 (pravá), LR14 (pravá)
  Body na masáž
  LR2, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte buď 1-1x v uvedených dvoch bodoch, alebo denne 1-2x v jednom z nich podľa výberu. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR2, LR3, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • D+2

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12
  Body na masáž
  ST36, ST40 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-2x v uvedenom bode. Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST36, ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • D-1

  +
  Výber vône
  Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL15 (pravý) s BL20 (pravý)
  alebo
  CV12 s CV14.
  Body na masáž
  SP6, ST36 (body sú párne). Tehotné ženy bod SP6 nahradia bodom SP1!.

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-1x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP6 (resp. SP1), ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • D-2

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV4 alebo CV4
  Body na masáž
  KI3, KI6 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte buď 1-1x v uvedených 2 bodoch, alebo denne 1-2x v jednom z nich podľa výberu. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, KI6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • D-3

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL15 (pravý) s BL19 (pravý)
  alebo
  CV12 s CV14.
  Body na masáž
  SP6, GB44 (body sú párne. Tehotné ženy bod SP6 nahradia bodom SP1!)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte 1-1x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP6 (resp. SP1), GB44, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Bod Yintang nájdete nedzi bodmi EX.
Pri aplikáciach v bode GV20, Yintang môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
Body GV20, SP6, CV12, GV4 a CV4 nepoužívajte v tehotenstve.
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Neuritída trojklaného nervu

Trojklaný nerv má 3 vetvy, vetva I. - nerv očnice, vetva II. - nerv hornej čeluste, vetva III. - nerv dolnej čeluste. Uvedené sú 3 rôzne liečebné predpisy podľa lokalizácie bolesti (podľa postihnutej vetvy).

Príznaky

I. vetva I., bolesti v čelnej oblasti (nerv očnice).
II. vetva II., bolesti v oblasti hornej čeluste (nerv hornej čeluste)
III. vetva III., bolesti v oblasti dolnej čeluste (nerv dolnej čeluste).

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • I.

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB14 s BL2, alebo Taiyang (body sú párne)
  Body na masáž
  TE5, LI4, GB41 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-1x v bode GB14 a 1-1x v bode BL2 alebo Taiyang (1-1x znamená 1x na pravej strane tela, 1x na ľavej strane tela). Po zlepšení zdravotného stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  TE5, GB41, LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • II.

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  SI18 s ST7 (body sú párne)
  Body na masáž
  TE5, GB41, ST44 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-1x v bode SI18 a 1-1x v bode ST7 (1-1x znamená 1x na pravej strane tela, 1x na ľavej strane tela). Po zlepšení zdravotného stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  TE5, GB41, ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • III.

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST6 s JiaChengJiang (body sú párne)
  Body na masáž
  TE5, GB41, ST44 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1-1x v bode ST6 a 1-1x v bode Jia Cheng Jiang (1-1x znamená 1x na pravej strane tela, 1x na ľavej strane tela). Po zlepšení zdravotného stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  TE5, GB41, ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Bod Yintang a JiaChengJiang nájdete medzi bodmi EX.
Pri aplikáciach v bode Yintang, Taiyang, BL2, GB14 môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
LI4 nepoužívajte v tehotenstve!
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou.
Pri aplikáciach v bodoch BL2, GB14, ST7 a Taiyang dbajte na to aby sviečka bola správne priložená a dobre tesnila na dolnom okraji. Pri nesprávne priloženej sviečke dym môže unikať z dolného konca sviečky a nakoľko ten dym je ťažší ako vzduch a pláva na povrchoch, može sa dostať do blízkosti oka. Dym nepredstavuje nebezpečenstvo pre oko, ale može vyvolať nepríjemné pocity, slzenie. Ak ste neistí môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

OOči - Ochorenia všeobecne

Príznaky

1 príznaky očných problémov: únava očí, opuch, bolesť, svetloplachosť, nadmerné slzenie, svrbenie, lepkavý výtok z oka (hnis) - ktoré môžu byť príznakmi infekcie, zápalu spojiviek (konjunktivitída), zápalu okraja očných viečok (blefaritída), zápalu rohovky (keratída) alebo iné.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL2, GB20, Taiyang (body sú párne)
  Body na masáž
  LI4, LI11, LR2 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečky v bodoch BL2, GB20, Taiyang (všetky body na strane chorého oka).

  Sviečky aplikujte 3-6 dní, po zmiernení príznakov každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LI4, LI11, LR2, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Bod taiyang nájdete medzi bodmi EX.
Pri aplikáciach v bode Taiyang, BL2, môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
LI4 nepoužívajte v tehotenstve!
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou.
Pri aplikáciach v bodoch BL2 a Taiyang dbajte na to aby sviečka bola správne priložená a dobre tesnila na dolnom okraji. Pri nesprávne priloženej sviečke dym môže unikať z dolného konca sviečky a nakoľko ten dym je ťažší ako vzduch a pláva na povrchoch, može sa dostať do blízkosti oka. Dym nepredstavuje nebezpečenstvo pre oko, ale može vyvolať nepríjemné pocity, slzenie. Ak ste neistí môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

PProstata

Nasledovná terapia môže všeobecne zmierniť problémy spojené s prostatou.

Príznaky

1 problémy všeobecne.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3 a CV4
  Body na masáž
  KI3, SP6, LR3, SP9 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode CV4
  2. deň prestávka
  3. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode CV4
  Uvedený trojdňový cyklus opakujte cca. 4 - 6-krát (12 - 18 dní). Po zlepšení predĺžte intervaly aplikácie, ďalej podľa potreby.

  alebo

  1. deň 1x v bode CV3
  2. deň 1x v bode CV4
  Uvedený dvoj dňový cyklus opakujte 6 - 10-krát (12 - 20 dní). Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, SP6, LR3, SP9, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

SSinusitída (zápal prinosových dutín )

Príznaky

1 Tento predpis používajte v akútnom štádiu sinusitídy, keď pociťujete tlak, bolesť v sinusoch.

1+ Tento predpis používajte v akútnom štádiu sinusitídy, keď pociťujete tlak, bolesť v sinusoch + máte aj zvýšenú telesnú teplotu (horúčku).

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  najlepšie Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  Yintang, LI20(bod je párny), GV23, BL12
  Body na masáž
  LU7, LI4, LR3 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode Yintang a 1x v bode BL12(pravý) a 1x v bode BL12(ľavý)
  2. deň 1x v bode GV23 a 1x v bode LI20(pravý) a 1x v bode LI20(ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický predpis opakujte podľa potreby, kým nepociťujete zlepšenie. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, po ústupe symptómov terapiu dokončite.
  Príklad aplikácie: ráno/predpoludní aplikujete 1 sviečku v bode Yintang a večer/popoludní 1 sviečku v bode BL12(pravý) a hneď za ním 1 sviečku v bode BL12(ľavý).

  Masáž bodov
  LU7, LI4, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov denne 2x.

 • 1+

  +
  Výber vône
  najlepšie Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  Yintang, LI20(bod je párny), GV23, GV14
  Body na masáž
  LI11, LI4, TE5, LU10 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode Yintang a 1-2x v bode GV14
  2. deň 1x v bode GV23 a 1x v bode LI20(pravý) a 1x v bode LI20(ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický predpis opakujte podľa potreby, kým nepociťujete zlepšenie. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, po ústupe symptómov terapiu dokončite.
  Príklad aplikácie: ráno/predpoludní aplikujete 1 sviečku v bode GV23 a večer/popoludní 1 sviečku v bode LI20(pravý) a hneď za ním 1 sviečku v bode LI20(ľavý). V prípade 1 dňa, ak ste sa rozhodli pre aplikáciu 2 sviečok v bode GV14 odporúčam napr.: ráno/predpoludní 1 sviečku v bode Yintang, v poludní/popoludní 1 sviečku v bode GV14 a večer 1 sviečku znovu v bode GV14
  Masáž bodov
  LI11, LI4, TE5, LU10, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov denne 2x.

Upozornenia

Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
Pri aplikácii v bode GV23 prosím chráňte vlasy aby Ste ich náhodou nepopálili.
Pri aplikácii v bode Yintang a GV23 môžete používať papierovú utierku ako podklad, aby sa pokožka nezafarbil a vlasy sa nezašpinili od usadenín.
Aplikácia v bode LI20 a Yintang vyžaduje zvýšenú pozornosť. Prosím používajte papierovú utierku ako podklad pod sviečku a chráňte oči a vlasy čistou šatkou.

Srdce (funkčné ochorenia)

Nasledovná terapia slúži ako podporná liečba pri funkčných ochoreniach srdca.

Príznaky

1 Predpis používajte pri funkčných ochorenich srdca ako je búšenie srdca-palpitácie, alebo ak pociťujete niektoré z nasledovných príznakov: tlak na hrudi, emočné výkyvy (v jednom momente smiech a následne plač), častá únava spojená so spontánnym potením aj pri najmenšej fyzickej námahy, potenie dlaní a nôh.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17, CV14, BL15(bod je párny), CV8, CV4
  Body na masáž
  HT7, PC6, ST40, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV8 a 1x v bode CV4
  2. deň 1x v bode CV14 (alebo CV17)
  3. deň 1x v bode BL15(pravý) a 1x v bode BL15(ľavý)
  4. deň - prestávka -
  Uvedený 4-dňový terapeutický predpis opakujte podľa potreby, kým nepociťujete zlepšenie. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, po ústupe symptómov terapiu dokončite.
  V prípade že pociťujete tlak na hrudi môžete v terapii bod CV14 nahradiť bodom CV17.

  Masáž bodov
  HT7, PC6, ST40, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov denne 1-2x.

Upozornenia

Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
Pri aplikácii v bode BL15 je potrebná asistencia druhej osoby.
V prípade, že ste podstúpili operáciu srdca alebo ste prekonali infarkt srdca bod CV17 nepoužívajte a buďte prosím obzvlášť opatrní. Ak sa počas aplikácie sviečok objavia nepríjemné pocity v oblasti srdca, terapiu prosím prerušte.

U, ÚUši

Príznaky

1 Bolesti, zápal ucha po plávaní, pôsobené vetrom, pôsobené šírením infekcie z horných dýchacích ciest do ucha. Príznaky: mierne bolesti, číre tekutiny vo zvukovode alebo výtok z ucha, šumenie, zvonenie v uchu, prípadne bolesti hlavy, závraty, výtok z nosa, opuchnuté ucho. Môže byť prítomná horúčka alebo zimnica..

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB20 (párny bod), SI19 (párny bod), TE17 (párny bod), Yintang
  Body na masáž
  TE5, LI4, GB41 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  GB20 (obojstranne) + TE17 (obojstranne) alebo SI19 (obojstranne).
  Pri bolestiach hlavy, či závratoch pridajte bod Yintang

  Sviečky aplikujte v uvedených bodoch denne 1-1x (podľa terapeutického cyklu to budú 4 sviečky denne), po zlepšení každý druhý deň ďalej podľa potreby. Pri akútnom zápale je možné sviečky aplikovať denne 2x v uvedených bodoch. V prípade, že postihnuté je len jedno ucho, sviečky aplikujte v bodoch na problematickej strane.

  Masáž bodov
  TE5, LI4, GB41 , obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov denne 2x.

Upozornenia

Bod Yintang nájdete medzi bodmi EX.
Pri aplikáciach v bode Yintang môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou.
Sviečky neaplikujte priamo vo zvukovode.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Uši - Tinitus

Uvedená terapia môže zmierniť tinitus. V prípade, že po 7-10 dní používania sviečok nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčame pokračovať, nakoľko pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky. U starších ľudí trpiaci tinitom je tažšie dosiahnuť pozitívne výsledky, nakoľko v takýchto prípadoch tinitus je často výsledkom prirodzeného úbytku životnej energie. Častokrát tinitus nie je primárnym problémom ale symptómom ochorenia ako napr. oslabená funkcia obličiek, vysoký krvný tlak či dysharmónia pečene, žlčníka či srdca. V takýchto prípadoch treba zamerať na liečbu primárneho ochorenia.

Príznaky

+1 Tinitus spojené s disharmóniou pečene a žlčníka. Náhly nástup tinitu, môže byť hlasné, môže byť spojený s emočným stresom, pocit tepla v tele, pocit smädu, červená tvár, zápcha, horká chuť v ústach. Ďalšie možné príznaky: bolesti hlavy, závraty a podráždenosť.

+2 tlak na hrudi, pocit zmätenosti, hlieny v nose tečúce do hrdla, pocit smädu, zvuky v uchu podobajúce cvrkaniu, možná strata sluchu.

-1 Tinitus spojené s prirodzeným starnutím alebo oslabením obličiek. Tinitus u starších ľudí, kombinácia straty sluchu a zvonenia, postupný nástup, prenikavý zvuk s nízkym alebo vysokým tónom, možné závraty, zlá pamäť, subjektívny pocit Ľahkej-prázdnej hlavy, možné rozmazané videnie, bolesti chrbta a kolena, znížená sexuálna potencia. Ďalšie možné príznaky: pocit mentálnej nepokoje, podráždenosti, závraty.

-2 tinitus, únava, dýchavičnosť pri námahe, bledá tvár, spontánne potenie, prerušované zvonenie v uchu stredne vysokého tónu, mierny s postupným nástupom.

-3 Tinitus spojené s disharmóniou srdca. Prerušované zvonenie nízkeho tónu s postupným nástupom, fádna bledá tvár. Ďalšie možné príznaky: búšenie srdca, nespavosť, zlá pamäť, pocit úzkosti.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • +1

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB20, GB8 (body sú párne, používajte spôsobom pravá-ľavá)
  Body na masáž
  LR2, TE3, TE5, GB43, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GB20 a 1x v bode GB8 - obe spôsobom pravá-ľavá
  Uvedený 1-dňový terapeutický predpis opakujte podľa potreby, kým nepociťujete zlepšenie. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, po ústupe symptómov terapiu dokončite.

  Masáž bodov
  LR2, TE3, TE5, GB43, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • +2

  +
  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV9, CV12; BL20, GB20, GB2 (body sú párne, používajte spôsobom pravá-ľavá)
  Body na masáž
  TE5, TE3, LI4(ak aj bolesti hlavy), SP9, ST40, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GB20 a 1x v bode BL20 - obe spôsobom pravá-ľavá
  2. deň 2x v bode GB2 - spôsobom pravá-ľavá (1 sviečka ráno, 1 sviečka večer)
  3. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV9
  Uvedený 3-dňový terapeutický predpis opakujte podľa potreby, kým nepociťujete zlepšenie. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, po ústupe symptómov terapiu dokončite.

  Masáž bodov
  TE5, TE3, LI4, SP9, ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • -1

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, GV4; BL23, GB2 (body sú párne, používajte spôsobom pravá-ľavá).
  Body na masáž
  KI3, LR3; pridajte SP6 a HT6 a KI7 ak nespavosť, (uvedené body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GB2 a 1x v bode BL23 - obe spôsobom pravá-ľavá
  2. deň - prestávka -
  3. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode GV4
  4. deň - prestávka -
  Uvedený 4-dňový terapeutický predpis opakujte podľa potreby, kým nepociťujete zlepšenie. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, po ústupe symptómov terapiu dokončite.

  Masáž bodov
  KI3, LR3 (SP6, HT6, KI7), obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • -2

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, CV17, GV20; TE16, GB2 (body sú párne, používajte spôsobom pravá-ľavá).
  Body na masáž
  LU9, LU7, KI6 (uvedené body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GB2 a 1x v bode TE16 - obe spôsobom pravá-ľavá
  2. deň 1x v bode CV6a 1x v bode CV17
  3. deň 1x v bode GV20
  Uvedený 3-dňový terapeutický predpis opakujte podľa potreby, kým nepociťujete zlepšenie. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, po ústupe symptómov terapiu dokončite.

  Masáž bodov
  LU9, LU7, KI6, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

 • -3

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17, CV14; BL15, GB2 (body sú párne, používajte spôsobom pravá-ľavá).
  Body na masáž
  HT5, PC6, SP6, (uvedené body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GB2 a 1x v bode BL15 - obe spôsobom pravá-ľavá
  2. deň 1x v bode CV14 1x v bode CV17
  3. deň - prestávka -
  Uvedený 3-dňový terapeutický predpis opakujte podľa potreby, kým nepociťujete zlepšenie. Po zlepšení sviečky aplikujte už len každý druhý deň, po ústupe symptómov terapiu dokončite.

  Masáž bodov
  HT5, PC6, SP6, obojstranná 1 minútová masáž denne 1-2x.

Upozornenia

Spôsob pravý-ľavý znamená:
Vzťahuje sa na párne body. Sviečky v nich aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
Vysvetlenie "párneho bodu" nájdete na ankasviecky.sk – Zóna terapia - Vysvetlivky/Aktívny bod +.
Pri aplikácií v bode GV20 resp. v bode GB20 a GB8 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
Pri aplikácii v bode BL2, GB8 prosím chráňte oči čistou šatkou, a aj vlasy aby Ste ich náhodou nepripálili
Body GV20, GV4, CV4, BL23, SP6, LI4, nepoužívajte v tehotenstve.
Pri aplikáciach na hlave, tvári a okolo očí chráňte oči a vlasy.
Aplikácia sviečok v bodoch GB20, GB8, BL20, BL23, GV20, TE16 a BL15 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
V prípade, že žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt, body CV17 a CV14 nepoužívajte!
Po aplikácii v bode GV20 môžete pociťovať mierne závraty, ktorá je prirodzenou reakciou tela na terapiu. Po terapii vypite pohár vody, dýchajte hlboko ale nie silene a trošku oddychujte v ľahu na chrbte.
Ak trpíte nízkym krvným tlakom, bod GV20 nepoužívajte!
Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.

Uši - Zápal stredného ucha (otitis media)

Príznaky

+1 silná pálivá bolesť, možná horúčka, žltý lepkavý výtok z ucha.

-1 závraty, hučanie v uchu, zníženie sluchu, vodnatý výtok z ucha.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • +1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB2 a TE17 (body sú párne)
  Body na masáž
  GB40, ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň Sviečky aplikujte denne 1-1x v bode GB2, a 1-1x v bode TE17 (1-1x znamená 1x na pravej strane tela a 1x na ľavej strane tela). Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Ak je postihnutá iba jedno ucho sviečky aplikujte iba na tej strane.

  Masáž bodov
  GB40, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

 • -1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Čajovník pre oblasť ucha, pre bod GV4 najlepšie Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB2 a TE17 (body sú párne), GV4
  Body na masáž
  KI3 (bod je párny)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň GB2 (1-1x) a GV4 (1 alebo 2x)
  2. deň TE17(1-1x) a GV4 (1 alebo 2x)

  1-1x znamená 1x na pravej strane tela a 1x na ľavej strane tela za daný deň. Uvedený 2-dňový cyklus opakujte 3-6-krát, po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 3x.

Upozornenia

GV4 nepoužívajte v tehotenstve!
Sviečky neaplikujte priamo vo zvukovode.
Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Úzkosť (stres, panika, strach, depresie)

Príznaky

+1 záchvaty paniky, zrýchlené dýchanie, dýchavičnosť, búšenie srdca, tlak na hrudi, nespavosť nadmerné sny. Jazyk bledý.

+2 úzkosť spojená s depresiou, emočné výkyvy, návaly hnevu, napätie, ťažké povzdychy, nespavosť, nočné mory, závraty. Jazyk s "mastným" povlakom.

-1 pocity strachu, nepokoj, búšenie srdca, nočné potenie, popoludnajšie horúčky, potenie dlaní, chodidiel alebo aj hrudníka, sucho v ústach - krku, závraty, hučanie v ušiach. Jazyk červený.

-2 búšenie srdca pri námahe, dýchavičnosť, únava, závraty, zhoršená pamäť, nespavosť, bledá pleť. Jazyk bledý s tenkým povlakom.

-3 búšenie srdca, ktoré sa zhoršuje námahou, dýchavičnosť, tlak na hrudi, odpor k chladu, studené končatiny, závraty. Jazyk bledý.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • +1

  +
  Výber vône
  Ylang-ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL15 (pravý) s BL17 (pravý). Ak nemáte partnera môžete uvedené body nahradiť bodmi CV17 a CV14
  Body na masáž
  LR3, PC7 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1 alebo 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR3, PC7, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • +2

  +
  Výber vône
  Fenikel alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV17
  Body na masáž
  LR3, PC5 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1 alebo 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR3, PC5, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • -1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL15 (pravý), GV4. Ak nemáte partnera môžete uvedené body nahradiť bodmi CV17 a CV4
  Body na masáž
  KI3, SP6 (body sú párne. SP6 tehotné ženy nahradia bodom ST36)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1 alebo 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, SP6 (resp. ST36), obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • -2

  +
  Výber vône
  Levanduľa alebo Prírodné
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL15 (pravý), BL17 (pravý). Ak nemáte partnera môžete uvedené body nahradiť bodmi CV17 a CV4
  Body na masáž
  PC6, SP6 (body sú párne. SP6 tehotné ženy nahradia bodom ST36).

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1 alebo 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  PC6, SP6 (resp. ST36), obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

 • -3

  +
  Výber vône
  Ylang - ylang alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL15 (pravý), GV4. Ak nemáte partnera môžete uvedené body nahradiť bodmi CV17 a CV4
  Body na masáž
  HT7, ST36 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1 alebo 2x v uvedených 2 bodoch. Po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  HT7, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2-3x.

Upozornenia

Počas terapie je viac ako možné, že sa vyplávajú na povrch staré, dávno zabudnuté spomienky, ktoré sú nepríjemné alebo sú nabité silnými emóciami. Nepotlačte ich a všímajte si ich. Trojitý pomalý hlboký nádych a výdych Vás oslobodí od ich "tlaku". Práve tieto životné udalosti môžu byť zodpovedné za vznik úzkostlivých stavov.
CV4, GV4, SP6, LI4 nepoužívajte v tehotenstve!
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.
Bod CV17 nepoužívajte ak žijete s operovaným srdcom alebo ste mali infarkt. Nahradiť ho možete bodom na chrbtici ležiaci v tej istej výške ako CV17

ZZuby - bolesti zubov

Terapia slúži na zmiernenie bolestí zubov, ale v každom prípade prosím konzultujte s vašim zubárom, aby sa odhalili možné organické príčiny bolestí zubov, a či váš stav nevyžaduje aj stomatologický zákrok.

Príznaky

+1 silná bolesť s náhlym nástupom (záchvatovitá), ktorá sa zmierňuje chladom a zhoršuje sa s teplom, zdurené bolestivé ďasná, bolesti hlavy, možná horúčka, smäd s túžbou po pití chladných nápojov, možná zápcha. Jazyk je červený so žltým povlakom.

-1 tupá pulzujúca (prerušovaná) bolesť, možné kývanie a vypadávanie zubov, sucho v ústach a hrdle, pocit tepla v dlanich a chodidlách. Jazyk je červený.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • +1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST7, ST6, GB20 (body sú párne)
  Body na masáž
  TE5, LI4, ST44 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GB20(pravý) a 1x v bode GB20(ľavý)
  2. deň 1x v bode ST6(pravý) a 1x v bode ST6(ľavý)
  3. deň 1x v bode ST7(pravý) a 1x v bode ST7(ľavý)

  Uvedený 3-dňový cyklus opakujte podľa potreby, po zlepšení každý druhý deň, po odstúpení príznakov terapiu dokončite.

  alebo

  Aplikácia sviečok ANKA v prípade jednostranných bolestí
  1. deň 1x v bode GB20(boľavá strana) a 1x v bode ST6(boľavá strana)
  2. deň 1x v bode GB20(boľavá strana) a 1x v bode ST7(boľavá strana)

  Uvedený 2-dňový cyklus opakujte podľa potreby, po zlepšení každý druhý deň, po odstúpení príznakov terapiu dokončite.

  Masáž bodov
  TE5, LI4, ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x. Uvedené body namiesto bodovej masáže môžete aj jemne popichávať koktejlovými napichovátkami (prosím nie ihlou).

 • -1

  +
  Výber vône
  Eukalyptus alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST7, ST6 (body sú párne)
  Body na masáž
  KI3, SP6 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode ST6(pravý) a 1x v bode ST6(ľavý)
  2. deň 1x v bode ST7(pravý) a 1x v bode ST7(ľavý)

  Uvedený 2-dňový cyklus opakujte podľa potreby, po zlepšení každý druhý deň, po odstúpení príznakov terapiu dokončite.

  alebo

  Aplikácia sviečok ANKA v prípade jednostranných bolestí
  1. deň 1x v bode ST6(boľavá strana) a 1x v bode ST7(boľavá strana)

  Uvedený 1-dňový cyklus opakujte podľa potreby, po zlepšení každý druhý deň, po odstúpení príznakov terapiu dokončite.

  Masáž bodov
  KI3, SP6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Upozornenia

Bod SP6 sa všeobecne nepoužíva v tehotenstve!
Aplikácia sviečok ANKA v oblasti tváre, hlavy a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou a dávajte si pozor, aby ste dlhé vlasy nepripálili.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prsta.

Závraty, vertigo, pocit nerovnováhy, točenie hlavy

(viď. ešte Meniérova choroba)

Je dôležité uvedomiť si, že dlhodobé závraty môžu signalizovať vážnejšie ochorenie, preto prosím neodkladajte návštevu lekára. Uvedené terapeutické predpisy slúžia ako doplnková terapia, keď vážne organické poruchy ako príčina závratov môžu byť vylúčené.

Príznaky

0 všeobecne použiteľný terapeutický predpis, alebo keď Váš prípad nie je možný jednoznačne charakterizovať jedným z nasledujúcich skupín príznakov.

+1 závraty, červená tvár, podráždenosť, možná triaška tela, tiky - náhle mimovoľné pohyby tela. Jazyk červený s tenkým žltým povlakom.

+2 závraty s pocitom ťažkého tela, pocit plnosti v oblasti hrudníka a/alebo v nadbruší, nevoľnosť, vracanie, nechuť do jedla. Jazyk s mastným žltým alebo bielym povlakom.

-1 závraty, ktoré sa zhoršujú s námahou a/alebo pohybom, bledá tvár, únava, búšenie srdca, nespavosť, nechutenstvo. Jazyk bledý.

-2 chronické závraty s pocitom prázdnoty v hlave, zhoršená pamäť, hučanie v ušiach, bolesť v dolnej časti chrbta a/alebo kolena.

Terapeutické predpisy podľa príznakov
 • 0

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20, GB20(bod je párny)
  Body na masáž
  GB39, ST36, SP6, (body sú párne)

  Terapia

  1. deň 1x v bode GV20
  2. deň 1x v bode GB20(pravý-ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-4-krát (6-8 dní, spolu 6-8 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po úvodných 3-4 opakovaniach (6-8 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  ST36, GB39, SP6, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

 • +1

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20, GB20(bod je párny)
  Body na masáž
  GB34, SP6, LR2, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV20
  2. deň 1x v bode GB20(pravý-ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-4-krát (6-8 dní, spolu 6-8 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po úvodných 3-4 opakovaniach (6-8 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  GB34, SP6, LR2, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

 • +2

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20, CV12, BL20, BL21 (body BL sú párne)
  Body na masáž
  ST8, ST40 (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV20 a 1x v bode CV12
  2. deň 1x v bode BL20(pravý-ľavý) a 1x v bode BL21(pravý-ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-4-krát (6-8 dní, spolu 12-16 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po úvodných 3-4 opakovaniach (6-8 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  ST8, ST40, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

 • -1

  +
  Výber vône
  najlepšie Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20, CV6, BL17, BL20 (body BL sú párne)
  Body na masáž
  ST36, SP6, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV20 a 1x v bode CV6
  2. deň 1x v bode BL17(pravý-ľavý) a 1x v bode BL20(pravý-ľavý)
  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-4-krát (6-8 dní, spolu 12-16 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po úvodných 3-4 opakovaniach (6-8 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  ST36, SP6, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

 • -2

  +
  Výber vône
  najlepšie Ylang-ylang alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20, CV4, BL23 (bod BL je párny)
  Body na masáž
  GB39, KI3, (body sú párne)

  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode BL23(pravý-ľavý)
  2. deň 1x v bode GV20
  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte aspoň 3-4-krát (6-8 dní, spolu 9-12 sviečok), po zlepšení predĺžte inervaly aplikácie. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia po úvodných 3-4 opakovaniach (6-8 dní) pomohla v očakávanej miere v terapii môžete pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade, že po úvodných opakovaniach terapeutického cyklu nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Masáž bodov
  GB39, KI3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí denne 1-2x.

Informácia

Výraz "pravý-ľavý" (párne body)
Sviečky v nich aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina, preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad a sviečku prekladať spolu s podkladom.

Upozornenia

Ak niektrorý z bodov určený na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
Aplikácia sviečok v bodoch GV20, GB20 a vo všetkých bodoch BL vyžaduje asistenciu druhej osoby.
Všeobecne body CV4, CV6, GV20, SP6, BL23, BL20 sa nepoužívajú v tehotenstve.
Bod GV20 sa nepoužíva v prípade hypertenzie!
Pri aplikácii sviečok v bodoch GV20 a GB20 môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad aby sa vlasy nezašpinili.
Pri aplikácii sviečok v bodoch GV20 a GB20 prosím chráňte vlasy čistou šatkou (alebo potravinárskym alobalom) aby ste ich náhodou nepripálili.
Po aplikácii v bode GV20 sa paradoxne môže objaviť mierne točenie hlavy. V prípade, že táto nepríjemnosť sa po ani cca. 30 min. - 1 hod. nezmizne, resp. posilní existujúce závraty, prosím ďalej bod GV20 nepoužívajte. Staršie osoby a osoby so silnou únavou môžu reagovať na terapiu bodu GV20 intenzívnejšie (viac dočítate na úvodnej stránke - Časté otázky - 5 Kedy a kde nemám aplikovať sviečky ANKA?).
V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku alebo gázu ako podklad.

Vysvetlivky pojmov

 • Príznaky, Indikácia

  +

  Príznaky - symptómy, ktoré sprevádzajú dané ochorenie. Terapia konkrétneho ochorenia sa vyberie podľa prevládajúcich príznakov.
  Indikácia - kedy sa daná terapia odporúča.

 • Terapia

  +

  Je to samotná terapia, postup, odporúčaná pre danú problematiku zahŕňjúci aplikáciu sviečok ANKA a bodovú masáž vybraných aktívnych bodov s istým počtom opakovaní.

 • Terapeutický cyklus

  +

  Harmonogram aplikácie sviečok ANKA v rámci terapie, t. j. určitý počet dní (napr. 2,3 alebo 4 dni), počas ktorých sa sviečky ANKA aplikujú v dopredu určených aktívnych bodoch, a robí sa masáž vybraných aktívnych bodov.

 • Aktívny bod

  +

  Presne určené miesto-bod na tele, kde máme možnosť pozitívne ovplyvniť priebeh ochorenia (v našom prípade sviečkami ANKA doplnené o akupresúrnu masáž). Aktívne body existujú už dlho, boli nájdené a zavedené do praktickej liečby lekármi vo východnej medicíne. Súčasne aktívne body sú využívané aj západnými lekármi-akupunkturológmi. Ich názvi sú vo väčšine sktratkami napr. CV4, BL23, GV20 alebo YINTANG, TAIYANG atď.

  Všetky aktívne body sú párne, okrem bodov CV a GV, t.j. nachádzajú sa ako na pravej, tak na ľavej strane tela (zrkadlový obraz). Napr. bod SI3 sa nachádza tak na pravej ako na ľavej ruke na rovnakom mieste. V terapeutických predpisoch vždy nájdete poznámku ak je daný bod párny a či treba sviečky aplikovať alebo body masírovať obojstranne (alebo spôsobom "pravý-ľavý") alebo iba v ľavom či v pravom bode. Okrem aktívnych bodov uvedených v zozname aktívnych bodov existuje ešte oveľa viac, ale nie všetky sú vhodné na aplikáciu sviečok ANKA.

 • Výber vône

  +

  Vôna sviečok ANKA, ktorá najlepšie pomáha pri terapii daného ochorenia. Vôňa Prírodná je všeobecne použiteľná v každom prípade, avšak vône zvyšujú pozitívne účinky sviečok.

 • Body na terapiu sv. ANKA

  +

  Aktívne body, vybraté na aplikáciu sviečok ANKA v rámci terapie.

 • Body na masáž

  +

  Aktívne body, vybraté na akupresúrnu masáž v rámci terapie.

 • Masáž bodov

  +

  Bodová masáž vybraných aktívnych bodov mierne krúživým pohybom ukazováka, palca, alebo prsta, ktorým viete vyvynúť stredne silný tlak na vybraný bod. Pojem "Obojstranná masáž" znamená, že daný aktívny bod je párny a treba masírovať bod tak na ľavej ako na pravej strane tela. Pri bodovej masáži netreba dodržiavať časový odstup.
  Príklad: terapeutický predpis, čo sa týka masáže bov je nasledovný. "KI3, LR3, SP6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x". Už vieme, že ide o párne body (bol uvedený pojem obojstranná masáž) čo znamená, že premasírujeme každý uvedený bod vľavo a vpravo jeden za druhým bez časového odstupu, každý bod masírujeme v dobe 1 minúty, a túto procedúru prevedieme 2-krát (2x) počas dňa, napr. doobeda a v podvečer (alebo ráno a večer).

  Masáž bodov je možné vykonávať krúživým pohybom končekom prsta, resp. dvojprstom ukazovák a prostredník (prostredník položíte na necht ukazováka, ktorý takto slúži na vývin väčšej sily na masírovaný bod, resp. z časti odbremení ukazovák). Tlaksa zvolí taký, aby bol maximálne citeľný, ale zároveň nebol ešte nepríjemný.
  Na masáž sa môže používať aj samotný necht, najlepšie palca. Táto metóda sa používa, ak bod leží na mieste, kde je málo jemného podkožného alebo svalového tkaniva a tlak prstom by nebol citeľný (napr. bod LU11 pri uhlu nechtu palca).
  Skoro všetky body uvedené v terapeutických predpisoch a určené na masáž sú párne, čo znamená, že je najlepšie pomasírovať oboch (teda aj na ľavej aj na pravej nohe, ruke, na ľavej aj pravej strane hlavy), ak v konkrétnom terapeutickom predpise nie je uvedené inak.
  Stimulovať body na masáž je možné napr. aj s dreveným alebo plastovým špáradlom s tupším hrotom (v žiadnom prípade nie ihlou alebo iným ostrým hrotom, aby nedošlo k zraneniu). Tu sa na stimuláciu zvolí jemné popichávanie a to spôsobom vtáčieho ďobania, bodania.
  Počas „ďobania“ sa nemusí popichávať stále ten istý maličký bod, ale môže sa aj krúžiť so špáradlom a popichávať väčšia plocha (povedzme kruh s polomerom 0,5 – 1 cm).
  Tento spôsob je ale vhodný iba ak pacient stimuluje bod sami sebe a môže regulovať silu bodania.
  V prípade, že niektorý bod na masáž je citlivý aj na mierny tlak, resp. aj na jemné pichnutie, v takomto prípade sa masíruje širšia oblasť daného bodu iba hladkaním končekom prsta alebo dlaňou. Ak niektorý z bodov určených na masáž nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, tak daný bod sa z masáže vynechá.
  Dĺžka masáže pre jednotlivé body je 1 až 2 minúty. Ak nie je uvedené inak v terapeutickom predpise, zvoľte prosím 1 minútovú masáž pre každý uvedený bod. Platí, že viac nie je vždy lepšie, závisí od konkrétneho prípadu.

 • Výraz "pravý-ľavý"

  +

  Výraz sa používa v terapeutických predpisoch, kde sa na aplikáciu sviečok používajú párne body (všetky body sú párne, okrem bodov CV a GV) a sviečky sa majú aplikovať v oboch nasledujúcim spôsobom: začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina, preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad a sviečku prekladať spolu s podkladom.

 • Intervaly aplikácie

  +

  Interval aplikácie znamená či sa sviečky aplikujú denne, každý druhý či tretí deň. V momente ako nastane zlepšenie v zdravotnom stave tak odvtedy sa buď zníži počet sviečok aplikovaných za daný deň alebo sa intervaly aplikácie predĺžia a sviečky sa aplikujú už len každý druhý či tretí deň (podľa vlastných pocitov).

 • Prestávka

  +

  Takéto označenie dňa v terapeutickom predpise znamená, že za daný deň sa sviečky neaplikujú ani body sa nemasírujú.

 • Upozornenie

  +

  Tu sú uvedené veci na ktoré by ste mali dávať pozor počas vykonávania terapie.

  Všobecne, použitie aktívnych bodov tak na aplikáciu sviečok ANKA ako aj na bodovú masáž (akupresúra) je bezpečné. Sú však prípady keď niektorý z aktívnych bodov sa neodporúčajú na použitie pri určitých stavoch, napr. v tehotenstve. V "Upozorneniach" sú uvedené obmedzenia v používaní niektorých bodov vo vzťahu k určitým stavom.

  Všeobecne bod CV8 - priehlbina pupku, body okolo pásu, v krížovo-bedrovej a v panvovej oblasti, body v podbruší a na temene hlavy sa neodporúčajú používať v tehotenstve, a body v srdcovej oblasti ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt. Na možné obmedzenia v použití aktívnych bodov budete vždy upozornení pri každom terapeutickom predpise a v zozname aktívnych bodov.
  Všeobecne body SP6, LI4, GV20, BL67, BL60, ST12, GB21 nepoužívajte v tehotenstve.
  Body CV8, ST25 prosím nepoužívajte po operácií čreva, lebo môžu vyvolať zvýšenú peristaltiku (zvýšený pohyb čriev).
  Astmatici prosím dbajte na to aby miesto vykonávania terapie bola dostatočne veľká a dobre vetraná, aby dym uvoľňujúci zo sviečky nevyvolal astmatickú reakciu.
  Všeobecne bod CV17 nepoužívajte ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt.
  Ak je niektorý z aktívnych bodov určený na masáž podľa terapeutického predpisu silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho, nestláčajte ho, ale len dlaňou jemne "hladkajte".

  V zriedkavých prípadoch chronického ochorenia pohybového aparátu (bolesti krčnej chrbtice, kolena, lakťa, zápästia, ramena atď.), alebo pooperačných stavov, keď sa blokáda už dostala do "hlbších vrstiev" tela, aplikácia prvej sviečky môže vyvolať aj jemné kŕče, kontrakcie na mieste aplikácie. Neide o jav, ktorý by nejakým spôsobom ohrozoval zdravie, ide o to, že ako sviečka "ťahá blokádu von", stáva sa znovu aktívnym, akútnym, a tá aktívna blokáda spolu s tým, že prúdenie životnej energie sa po "dlhodobom spánku prudko obnoví" môže vyvolávať spomínanú reakciu. V takomto prípade sa odporúča pred terapiou premasírovať miesto aplikácie, resp. hneď po aplikácii sviečky (po ktorej sa dostavili bolesti, kŕče) aplikovať ešte jednu sviečku na mieste.